Uzávera roklín z dôvodu vysokého stavu vody

Uzávera roklín z dôvodu vysokého stavu vody

Z dôvodu dlhotrvajúcich dažďov a extrémne vysokého stavu vody v roklinách sú rokliny Slovenského raja s výnimkou Kláštorskej a Zejmarskej rokliny až do odvolania uzatvorené. Turistický chodník Prielom Hornádu je otvorený.

Vďaka dostatočne vysokému stavu vody v Prielome Hornádu je splavovanie v súčasnosti možné v prípade, že hladina  Hornádu na nástupnom mieste splavu v lokalite Hrabušice – Mýto nepresiahne 110 cm. Bližšie info nájdete tu:

Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj