9. novembra 2018

Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Aktualizované 1.11.2023 Splavovanie Prielomu Hornádu v sezóne 2023 je ukončené. Opätovne bude otvorené od 1. mája 2024 v prípade dostatočne […]