P.č. Meno a Priezvisko Tel. kontakt Email Funkcia
1 Dražil Tomáš, Ing., PhD. 0903 298 217 tomas.drazil@npslovenskyraj.sk Riaditeľ
2 Barlog Milan, Mgr. 0903 298 212 milan.barlog@npslovenskyraj.sk Zoológ, správa FB stránky
3 Bartko František 0903 298 213 frantisek.bartko@npslovenskyraj.sk Strážca
4 Bryndzová Štefánia, RNDr. 0903 298 228 stefania.bryndzova@npslovenskyraj.sk Botanik, Pracovníčka pre monitoring rastlín
5        
6 Čaja Radovan, Ing. 0910 435 775

radovan.caja@npslovenskyraj.sk

Strážca
7 Čech Tomáš 0904 009 849

 

Lesný robotník
8 Dugasová Silvia 0911 622 086 silvia.dugasova@npslovenskyraj.sk Mzdový účtovník, personalista
9 Dragoš Michal 0918 333 983 michal.dragos@npslovenskyraj.sk Lesník, Ochranný obvod Hrabušice, úsek 4 - Sokol
10 Ďurša Martin 0903 298 215 martin.dursa@npslovenskyraj.sk Strážca
11 Filipová Erika, Ing. 0910 606 451 erika.filipova@npslovenskyraj.sk
Účtovníčka
12 Hájková Andrea, Mgr. 0903 298 226 andrea.hajkova@npslovenskyraj.sk Zoológ
13 Hríbik Matúš, Ing., PhD. 0910 461 760 matus.hribik@npslovenskyraj.sk Lesník, Ochranný obvod Ľadová, úsek 8 - Priehyba
14
Hovorka Tomáš
0904 476 721

tomas.hovorka@npslovenskyraj.sk

Strážca
15 Streberova Zuzana, Ing.
0911 674 081

zuzana.streberova@npslovenskyraj.sk

pracovník pre monitoring živočíchov
16
Ivančo Kamil 0904 012 349   Lesný robotník
17 Kašpárek Ján, Ing. 0908 992 827 jan.kasparek@npslovenskyraj.sk Referent pre lesnícke činnosti
18 Kollárik Marcel 0903 507 334 marcel.kollarik@npslovenskyraj.sk
Odborný technický zamestnanec
19
Kuchárová Anna
    Upratovačka
20 Kukura Juraj, Bc. 0917 504 521 juraj.kukura@npslovenskyraj.sk Referent pre poľovníctvo a nelesné ekosystémy 
21 Kušnierik Štefan, Ing. 0904 704 406 stefan.kusnierik@npslovenskyraj.sk Lesník
22 Krak Vladimír, Ing. 0903 298 222 vladimir.krak@npslovenskyraj.sk Referent pre integrovanú ochranu prírody
23        
24 Lehocký Miroslav 0911 390 245 miroslav.lehocky@npslovenskyraj.sk Strážca
25 Lenkey Milan 0918 335 893 milan.lenkey@npslovenskyraj.sk Lesník, Ochranný obvod Ľadová, úsek 7 - Lipovec
26 Leskovjanský Marek, Ing. 0903 298 211 marek.leskovjansky@npslovenskyraj.sk Vedúci odboru pre ochranu prírody a krajiny
27 Mucha Vladimír, Ing. 0903 298 220 vladimir.mucha@npslovenskyraj.sk Strážca
28 Olekšák Peter, Mgr. 0903 298 225 peter.oleksak@npslovenskyraj.sk Vedúci odboru vonkajších vzťahov, krajinár, webstránka, zástupca riaditeľa
29 Papsonová Zuzana, Ing., PhD. 0903 298 218 zuzana.papsonova@npslovenskyraj.sk Strážca
30 Pekár Róbert, Ing. 0918 334 121 robert.pekar@npslovenskyraj.sk GIS špecialista, správca sietí, IT
31 Petrigáč Milan 0918 334 341 milan.petrigac@npslovenskyraj.sk Lesník, Ochranný obvod Hrabušice, úsek 5 - Vernár
32
Petrová Eva, Ing.
 0904 476 973
 eva.petrova@npslovenskyraj.sk asistent
33 Pisarčík Matej, Ing. 0903 298 221 matej.pisarcik@npslovenskyraj.sk Pracovník pre environmentálnu výchovu
34 Podvojská Renáta, Ing. 0911 620 630 renata.podvojska@npslovenskyraj.sk Pracovník pre systémy a správu majetku
35 Podvojský Peter, Ing. 0910 460 864 peter.podvojsky@npslovenskyraj.sk Hlavný ekonóm
36 Šandrik Eugen, Ing. 0905 713 085 eugen.sandrik@npslovenskyraj.sk Vedúci Ochranného obvodu Hrabušice, OLH
37
Šefčík Štefan, Mgr. Ing.   stefan.sefcik@npslovenskyraj.sk
Referent pre obchod a odbyt
38 Škorvánková Katarína, Ing. 0903 298 224 katarina.skorvankova@npslovenskyraj.sk Dendrológ
39
Škovranová Zuzana, JUDr. 0905 873 959 zuzana.skovranova@npslovenskyraj.sk
Vedúca kancelárie riaditeľa
40 Špireng Pavol, Ing. 0904 710 251 pavol.spireng@npslovenskyraj.sk Lesník, Ochranný obvod Ľadová, úsek 6 - Zajfy
41 Tóma Jozef 0907 923 222 jozef.toma@npslovenskyraj.sk Referent pre správu pozemkov a nehnuteľností
42 Tomčík Michal, Ing. 0948 323 722 michal.tomcik@npslovenskyraj.sk Vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy, referent pre strategický rozvoj
43 Tomiskinová Zuzana 0910 460 933 zuzana.tomiskinova@npslovenskyraj.sk Asistentka, personalistka
44 Vagaš Ladislav 0905 707 932 ladislav.vagas@npslovenskyraj.sk Lesník, ochranný obvod Smižany, úsek 2 - Turník
45 Vaľo Marián, Ing. 0903 298 227 marian.valo@npslovenskyraj.sk Vedúci oddelenia strážnej služby
46 Vanous Martin, Ing. 0905 707 922 martin.vanous@npslovenskyraj.sk Vedúci Ochranného obvodu  Smižany, OLH
47 Vermeš Jozef 0918 333 204 jozef.vermes@npslovenskyraj.sk Robotník
48 Vigoda Matej, Ing. 0903 234 601 matej.vigoda@npslovenskyraj.sk Vedúci Ochranného obvodu  Ľadová, OLH
49 Víťazková Zuzana, Ing. 0903 234 281 zuzana.vitazkova@npslovenskyraj.sk Finančný účtovník
50 Záborská Zuzana, Ing. 0911 621 393 zuzana.zaborska@npslovenskyraj.sk Projektový a programový manažér