Národný park (NP) Slovenský raj ponúka návštevníkovi rôznorodé vyžitie, počas ktorého môže spoznávať jeho krásy a zažiť neopakovateľné zážitky. Je sprístupnený celoročne avšak následkom počasia (zvýšený stav vody po daždi), môžu  byť jeho  rokliny uzavreté. O aktuálnej schodnosti turistických chodníkov sa môžete informovať:

 • na webovej stránke www.hzs.sk
 • na našej úvodnej webovej stránke – www.npslovenskyraj.sk
 • na e-mailovej adrese: slovraj@sopsr.sk
 • cez letnú sezónu priamo v informačnom centre na Podlesku
 • z tabule na vstupe do rokliny

TURISTIKA

je najbežnejšou a hlavnou aktivitou na území národného parku a je povolená po značených turistických chodníkoch, ktoré sú v nepriechodných úsekoch (rokliny, kaňony, tiesňavy) sprístupnené rôznymi technickými pomôckami a zariadeniami:

 • rebríky – drevené, kovové
 • kovové stúpačky, stupy.
 • kovové mostíky
 • reťaze

Starostlivosť a údržba o uvedené technické zariadenia  je v kompetencii obcí, ktoré ich vlastnia a pri vstupe do územia vyberajú od návštevníkov poplatok za ich použitie !!!

Cena návštevného lístka do Národného parku Slovenský raj + v cene je zahrnuté aj poistenie na zásah HZS v prípade úrazu na technickom sprístupňovacom zariadení
(príspevok na obnovu technických sprístupňovacích zariadení)

1-dňový lístok:

 • dospelí: 1,50 EUR
 • deti do 6 rokov: zadarmo
 • deti od 6 do 15 rokov: 0,50 EUR
 • dôchodcovia nad 62 rokov: 0,50 EUR

3-dňový lístok:

 • dospelí: 3,50 EUR
 • deti do 6 rokov: zadarmo
 • deti od 6 do 15 rokov: 1,00 EUR
 • dôchodcovia nad 62 rokov: 1,00 EUR

5-dňový lístok:

 • dospelí: 6,00 EUR
 • deti do 6 rokov: zadarmo
 • deti od 6 do 15 rokov: 1,50 EUR
 • dôchodcovia nad 62 rokov: 1,50 EUR

Vstupné miesta (miesta obdržania lístkov):

Čingov – parkovisko, Čingov – Partizánska lávka, Podlesok – parkovisko, Podlesok – Prielom Hornádu, Podlesok – Suchá Belá, Píla – parkovisko (Piecky), Veľký Sokol, Zejmarská roklina

Poplatok za použitie technických sprístupňovacích zariadení sa platí nasledovne:

Čingov – parkovisko, Čingov – Partizánska lávka: v mesiacoch jún – september denne, v mesiacoch apríl – máj a október iba počas víkendu

Podlesok – parkovisko, Podlesok – Prielom Hornádu, Podlesok – Suchá Belá, Píla – parkovisko (Piecky), Veľký Sokol: v mesiacoch apríl – október denne, v mesiaci november iba počas víkendu

Zejmarská roklina: v mesiacoch jún – september denne, v mesiacoch apríl – máj a október iba počas víkendu

Poznámka:

Vstupné neplatia občania s trvalým pobytom v obci Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník.

Prechod roklinami Slovenského raja z dôvodu bezpečnosti je na rozdiel od ostatných trás povolený v smere zdola nahor – proti prúdu potoka. Je náročný a preto si vyžaduje dobrú kondíciu a hlavne pevnú obuv! Správne vystrojený turista: pevná obuv – najlepšie vibramky, vhodné oblečenie, pršiplášť, mapa, fľaša s vodou alebo čajom, mobilný telefón pre privolanie pomoci, baterka alebo čelová lampa, balíček prvej pomoci, poistenie do hôr.

Pohyb psov v národnom parku je dovolený len na vôdzke a s náhubkom. Pes cez rebríky v roklinách neprejde.

Návštevníkovi v Národnom parku taktiež slúžia náučné chodníky a náučné lokality s informačnými panelmi.

Pohyb návštevníkov (zväčša v turistických strediskách) aj mimo turistických značkovaných chodníkov je dovolený iba vo VYHRADENÝCH AREÁLOCH NÁRODNÉHO PARKU.

CYKLOTURISTIKA

V dostupných častiach národného parku je pre cyklotursitiku vybudovaná sieť značených cyklotrás, na ktorých sa môže činnosť vykonávať.

SKALOLEZECTVO

je povolené:

 • vo vyhradenej lokalite galérie Tomášovského výhľadu – mapa. Bližšie info o lezeckých cestách v skalnej galérii Tomášovského výhľadu – tu.
 • vo vyhradenom areáli Letanovského Mlyna – drytolingové lezenie
 • medzi obcou Stratená a Stratenská píla
 • Hrdlo Hornádu

KÚPANIE

Kúpanie a plávanie vo voľnej prírode je v Slovenskom raji možné vo vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky) v čistej, ale častokrát studenej vode.

SPLAVOVANIE RIEK A ČLNKOVANIE

Splavovanie riek

–  splavovanie v Národnom parku je od roku 2016 povolené na rieke Hornád v časti  zvanej Prielom Hornádu. Povolenie na splav vydáva za poplatok Správa NP Slovenský raj. Bližšie info

Člnkovanie a vodné športy

– sú povolené na vodnej nádrži Palcmanská Maša(Dedinky), okrem rýchlostných a motorových člnov (tie sú zakázané).

ĽADOLEZECTVO

– je možné uskutočnovať od 1.decembra – 15.marca na ľadopádoch v týchto roklinách Slovenského raja:

 • Suchá Belá – hlavný tok + Bočný vodopád
 • Kláštorská roklina – hlavný tok
 • Sokolia dolina – hlavný tok
 • Letanovský Mlyn – vo vyhradenom areály na ľadolezenie
 • Zejmarská roklina – hlavný tok

V ostatných roklinách je ľadolezenie ZAKÁZANÉ a kontrolované strážnou službou !

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

– je možné v Národnom parku vykonávať po značkovaných turistických chodníkoch pričom je nutné sa držať značenia v teréne podľa turistických značiek

– v zimnom období je možná vykonávať bežecké lyžovanie alebo korčulovanie po zamrznutej hladine rieky Hornád.

– bežecké lyžiarske areály v Národnom parku a jeho ochrannom pásme sú v lokalitách:

Priamo v národnom parku sú vyznačené bežkárske trate:

Mlynky,Biele vody – Okrúhla jama – Havrania dolina – Mlynky – Mlynky, Prostredný Hámor – Mlynky, Biele vody – mapa1 mapa2

Dobšinská ľadová jaskyňa (časť Pod Ostrou skalou) – mapa

Bežecké lyžiarske areály mimo Národného parku a jeho ochranného pásma sú v lokalitách:

Grajnár a okolie – mapa 1  mapa 2

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

– je možné v Národnom parku a jeho ochrannom pásme vykonávať v uvedených lokalitách

 • Dobšinská Maša
 • Podlesok, Zelená hora – podľa výšky prírodného snehu; info: obec Hrabušice

SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE

– v Národnom parku Slovenský raj je objavených vyše 500 jaskýň

– jedinou sprístupnenou jaskyňou pre verejnosť je Dobšinská ľadová jaskyňa – v období od 15.mája – 30.septembra

– pre návštevníkov je povolený vstup aj do VOĽNE PRÍSTUPNÝCH JASKÝŇ, ktoré sú v blízkosti značeného turistického chodníka – Biela jaskyňa, Zelená jaskyňa, Jaskyňa v Havranej skale.

Návštevy v iných nesprístupnených jaskyniach, nachádzajúcich sa na území NP (Medvedia jaskyňa, Stratenská jaskyňa) sú možné len pre členov jaskyniarskych klubov a to po dohode so Speleoklubom Slovenský raj .

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

– má za úlohu ovplyvňovanie verejného povedomia v oblasti environmentálneho cítenia. Najúčinnejším spôsobom ako dosiahnuť zvýšenie environmentálneho povedomia a porozumenia pre prírodu zo strany širokej verejnosti je pôsobenie prostredníctvom zážitkov a aktivít priamo v prírode. Pochopenie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírodným prostredí je nevyhnutným predpokladom pre pochopenie dôsledkov ľudskej činnosti na prírodu a v konečnom dôsledku na zdravie a kvalitu života samotného človeka.

Činnost Strediska environmentálnej výchovy je zameraná najmä na:

 • aktivity pre deti a mládež v prírodnom prostredí
 • exkurzie a sprevádzané túry
 • školenia a metodické dni pre učiteľov materských a základných škôl, členov neziskových organizácií a iných pracovníkov zaoberajúcich sa výchovou k ochrane prírody a životného prostredia
 • organizáciu výstav a expozícií s environmentálnym vzdelávaním
 • spoluprácu so školami, samosprávami a neziskovými organizáciami v rámci ochrany prírody a životného prostredia
 • budovanie náučných chodníkov a lokalít

Envirovýchovu Správa NP Slovenský raj vykonáva:

priamo v Stredisko environmentálnej výchovy v budove Správy Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi, kde sa môžete objednať na tejto e-mailovej adrese:

sev.prvosienka@sopsr.sk

v budove informačného strediska na Podlesku pri Hrabušiciach

RYBOLOV

– je povolený pre návštevníka po zakúpení rybárskeho lístka a to:

 • na vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky) 
 • v Prielome Hornádu na rieke Hornád – od Smižianskej Maši po kamenný most v Letanovskom mlyne – lovný revír
 • v Prielome Hornádu na rieke Hornád – od  kamenného mosta v Letanovskom mlyne po ústie Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) – CHYŤ A PUSŤ 
 • od ústia Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) – most na Mýte pri Hrabušiciach  – lovný revír 

HIPOTURISTIKA 

 • je možná v okolí strediska Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Geravy

SKIJORING

 • Podlesok – Salaš Malý majer

 

POČASIE V SLOVENSKOM RAJI PRE VAŠE AKTIVITY