Národný park (NP) Slovenský raj ponúka návštevníkovi rôznorodé vyžitie, počas ktorého môže spoznávať jeho krásy a zažiť neopakovateľné zážitky. Je sprístupnený celoročne avšak následkom počasia (zvýšený stav vody po daždi), môžu  byť jeho  rokliny uzavreté. O aktuálnej schodnosti turistických chodníkov sa môžete informovať:

  • na webovej stránke www.hzs.sk
  • na našej úvodnej webovej stránke - www.npslovenskyraj.sk
  • na e-mailovej adrese: slovraj@npslovenskyraj.sk
  • cez letnú sezónu priamo v informačnom centre na Podlesku
  • z tabule na vstupe do rokliny

POČASIE V SLOVENSKOM RAJI PRE VAŠE AKTIVITY

TURISTIKA

Je najbežnejšou a hlavnou aktivitou na území národného parku a je povolená po značených turistických chodníkoch, ktoré sú v nepriechodných úsekoch (rokliny, kaňony, tiesňavy) sprístupnené rôznymi technickými pomôckami a zariadeniami: rebríky - drevené, kovové kovové stúpačky, stupy.Starostlivosť a údržba o uvedené technické zariadenia  je v kompetencii obcí, ktoré ich vlastnia a pri vstupe do územia vyberajú od návštevníkov poplatok za ich použitie !!! Cena návštevného lístka do Národného parku Slovenský raj + v cene je zahrnuté aj poistenie na zásah HZS v prípade úrazu na technickom sprístupňovacom zariadení (príspevok na obnovu technických sprístupňovacích zariadení) 1-dňový lístok: dospelí: 1,50 EUR deti do 6 rokov: zadarmo deti od 6 do 15 rokov: 0,50 EUR dôchodcovia nad 62 rokov: 0,50 EUR 3-dňový lístok: dospelí: 3,50 EUR deti do 6 rokov: zadarmo deti od 6 do 15 rokov: 1,00 EUR dôchodcovia nad 62 rokov: 1,00 EUR 5-dňový lístok: dospelí: 6,00 EUR deti do 6 rokov: zadarmo deti od 6 do 15 rokov: 1,50 EUR dôchodcovia nad 62 rokov: 1,50 EUR Vstupné miesta (miesta obdržania lístkov): Čingov - parkovisko, Čingov - Partizánska lávka, Podlesok - parkovisko, Podlesok - Prielom Hornádu, Podlesok - Suchá Belá, Píla - parkovisko (Piecky), Veľký Sokol, Zejmarská roklina Poplatok za použitie technických sprístupňovacích zariadení sa platí nasledovne: Čingov - parkovisko, Čingov - Partizánska lávka: v mesiacoch jún - september denne, v mesiacoch apríl - máj a október iba počas víkendu Podlesok - parkovisko, Podlesok - Prielom Hornádu, Podlesok - Suchá Belá, Píla - parkovisko (Piecky), Veľký Sokol: v mesiacoch apríl - október denne, v mesiaci november iba počas víkendu Zejmarská roklina: v mesiacoch jún - september denne, v mesiacoch apríl - máj a október iba počas víkendu Poznámka: Vstupné neplatia občania s trvalým pobytom v obci Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hrabušice, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník. Prechod roklinami Slovenského raja z dôvodu bezpečnosti je na rozdiel od ostatných trás povolený v smere zdola nahor - proti prúdu potoka. Je náročný a preto si vyžaduje dobrú kondíciu a hlavne pevnú obuv! Správne vystrojený turista: pevná obuv – najlepšie vibramky, vhodné oblečenie, pršiplášť, mapa, fľaša s vodou alebo čajom, mobilný telefón pre privolanie pomoci, baterka alebo čelová lampa, balíček prvej pomoci, poistenie do hôr. Pohyb psov v národnom parku je dovolený len na vôdzke a s náhubkom. Pes cez rebríky v roklinách neprejde. Návštevníkovi v Národnom parku taktiež slúžia náučné chodníky a náučné lokality s informačnými panelmi. Pohyb návštevníkov (zväčša v turistických strediskách) aj mimo turistických značkovaných chodníkov je dovolený iba vo VYHRADENÝCH AREÁLOCH NÁRODNÉHO PARKU. kovové mostíky reťaze

CYKLOTURSTIKA

V dostupných častiach národného parku je pre cykloturistiku vybudovaná sieť značených cyklotrás, na ktorých sa môže činnosť vykonávať.

SKALOLEZECTVO

je povolené: - vo vyhradenej lokalite galérie Tomášovského výhľadu. Bližšie info o lezeckých cestách v skalnej galérii Tomášovského výhľadu - vo vyhradenom areáli Letanovského Mlyna - drytolingové lezeniemedzi obcou Stratená a Stratenská píla - Hrdlo Hornádu

KÚPANIE

Kúpanie a plávanie vo voľnej prírode je v Slovenskom raji možné vo vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky) v čistej, ale častokrát studenej vode.

SPLAVOVANIE RIEK A ČLNKOVANIE

Splavovanie riek -  splavovanie v Národnom parku je od roku 2016 povolené na rieke Hornád v časti  zvanej Prielom Hornádu. Povolenie na splav vydáva za poplatok Správa NP Slovenský raj Člnkovanie a vodné športy - sú povolené na vodnej nádrži Palcmanská Maša(Dedinky), okrem rýchlostných a motorových člnov (tie sú zakázané).

ĽADOLEZECTVO

- je možné uskutočňovať od 1.decembra - 15.marca na ľadopádoch v týchto roklinách Slovenského raja: Suchá Belá - hlavný tok + Bočný vodopád Kláštorská roklina - hlavný tok Sokolia dolina - hlavný tok Letanovský Mlyn - vo vyhradenom areály na ľadolezenie Zejmarská roklina - hlavný tok V ostatných roklinách je ľadolezenie ZAKÁZANÉ a kontrolované strážnou službou !

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

- je možné v Národnom parku vykonávať po značkovaných turistických chodníkoch pričom je nutné sa držať značenia v teréne podľa turistických značiek - v zimnom období je možná vykonávať bežecké lyžovanie alebo korčuľovanie po zamrznutej hladine rieky Hornád. - bežecké lyžiarske areály v Národnom parku a jeho ochrannom pásme sú v lokalitách: Priamo v národnom parku sú vyznačené bežecké trate: Mlynky,Biele vody - Okrúhla jama - Havrania dolina - Mlynky - Mlynky, Prostredný Hámor - Mlynky, Biele vody Dobšinská ľadová jaskyňa (časť Pod Ostrou skalou) Bežecké lyžiarske areály mimo Národného parku a jeho ochranného pásma sú v lokalitách: Grajnár a okolie 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Je možné v Národnom parku a jeho ochrannom pásme vykonávať v uvedených lokalitách: Mlynky-Kruhová Mlynky,Biele Vody - Dedinky Dobšinská Maša Podlesok, Zelená hora - podľa výšky prírodného snehu; info: obec Hrabušice Vernár - Studničky

SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE

- v Národnom parku Slovenský raj je objavených vyše 630 jaskýň - jedinou sprístupnenou jaskyňou pre verejnosť je Dobšinská ľadová jaskyňa - v období od 15.mája - 30.septembra - pre návštevníkov je povolený vstup aj do VOĽNE PRÍSTUPNÝCH JASKÝŇ, ktoré sú v blízkosti značeného turistického chodníka - Biela jaskyňa, Zelená jaskyňa, Jaskyňa v Havranej skale. Návštevy v iných nesprístupnených jaskyniach, nachádzajúcich sa na území NP (Medvedia jaskyňa, Stratenská jaskyňa) sú možné len pre členov jaskyniarskych klubov a to po dohode so Speleoklubom Slovenský raj .

RYBOLOV

Je povolený pre návštevníka po zakúpení rybárskeho lístka a to: - na vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky)  - v Prielome Hornádu na rieke Hornád - od Smižianskej Maši po kamenný most v Letanovskom mlyne - lovný revír - v Prielome Hornádu na rieke Hornád - od  kamenného mosta v Letanovskom mlyne po ústie Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) - CHYŤ A PUSŤ  - od ústia Veľkej Bielej Vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu) - most na Mýte pri Hrabušiciach  - lovný revír 

SKIJORING

Podlesok - Salaš Malý majer

HIPOTURISTIKA 

je možná v okolí strediska Podlesok, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Geravy

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

- má za úlohu ovplyvňovanie verejného povedomia v oblasti environmentálneho cítenia. Najúčinnejším spôsobom ako dosiahnuť zvýšenie environmentálneho povedomia a porozumenia pre prírodu zo strany širokej verejnosti je pôsobenie prostredníctvom zážitkov a aktivít priamo v prírode. Pochopenie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírodným prostredí je nevyhnutným predpokladom pre pochopenie dôsledkov ľudskej činnosti na prírodu a v konečnom dôsledku na zdravie a kvalitu života samotného človeka. Činnost Strediska environmentálnej výchovy je zameraná najmä na: aktivity pre deti a mládež v prírodnom prostredí exkurzie a sprevádzané túry školenia a metodické dni pre učiteľov materských a základných škôl, členov neziskových organizácií a iných pracovníkov zaoberajúcich sa výchovou k ochrane prírody a životného prostredia organizáciu výstav a expozícií s environmentálnym vzdelávaním spoluprácu so školami, samosprávami a neziskovými organizáciami v rámci ochrany prírody a životného prostredia budovanie náučných chodníkov a lokalít Envirovýchovu Správa NP Slovenský raj vykonáva: priamo v Stredisko environmentálnej výchovy v budove Správy Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi, kde sa môžete objednať na tejto e-mailovej adrese: sev.prvosienka@sopsr.sk v budove informačného strediska na Podlesku pri Hrabušiciach