18. septembra 2017

Návštevný poriadok – záznam z pracovného rokovania k 3 návrhom peších trás

14. septembra 2017

Návštevný poriadok – záznam z rokovania k cyklotrase Geravy

17. augusta 2017

Návštevný poriadok – záznam z rokovania a miestnej obhliadky k plánovanej cyklotrase a konskej trase Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Voniarky

10. augusta 2017

Návštevný poriadok – záznam z rokovania k cyklotrasám Tomášovský výhľad a Tomášovský výhľad – Letanovský Mlyn

16. mája 2017

Návštevný poriadok – člnkovanie a splavovanie Hornádu

Dňa 16. mája 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k novému návštevnému poriadku – člnkovanie a splavovanie Hornádu. Rokovania sa zúčastnilo […]