Návštevný poriadok – člnkovanie a splavovanie Hornádu

Návštevný poriadok – člnkovanie a splavovanie Hornádu

Dňa 16. mája 2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie k novému návštevnému poriadku – člnkovanie a splavovanie Hornádu. Rokovania sa zúčastnilo 13 ľudí. Vyhodnotenie námetov, pripomienok a záverov, ktoré odzneli na rokovaní, si môžete pozrieť v priložených tabuľkách: