9. novembra 2018

Splavovanie Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Aktualizované 24.4.2023 Splavovanie Prielomu Hornádu v sezóne 2023   Splavovanie Prielomu Hornádu v Národnom parku Slovenský raj je    povolené v […]