SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU od 1. mája 2023 opäť otvorené

SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU od 1. mája 2023 opäť otvorené

Správa NP Slovenský raj od 1.5.2016 prevádzkuje regulované splavovanie Prielomu Hornádu.

Vodák z ČR so vstupenkou č.1 (r.2016)

Informácie k splavovaniu Hornádu vrátane registračného formuláru, popisu aktivity, prevádzkového poriadku a ďalších informácií nájdete tu:

INFO – SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU

 

Splavovanie je obmedzené 3 základnými kritériami:

  1. splav je možný v termíne od 1.5. do 31.10. kalendárneho roka
  2. výška hladiny rieky Hornád na vodomernej late v Hrabušiciach v deň splavu o 8.00 hod musí byť v rozmedzí od 70 cm do 110 cm VODNÝ STAV HORNÁD – MÝTO
  3. počet lodí je obmedzený na max. 70 za 1 deň

Nástupné miesto splavu Hornád – Mýto

 


Nástupné miesto splavu Hornád – Mýto

 

Hrdlo Hornádu

 

Letanovský Mlyn

 

Letanovský Mlyn

 

Čingov – záver splavu

 

Čingov – výstupné miesto splavu

Pred otvorením tejto aktivity pre verejnosť je základnou podmienkou splavnosť rieky bez popadaných stromov a jej vyčistenie od komunálneho odpadu. Preto pracovníci Správy NP Slovenský raj od konca zimy nepretržite prerezávajú stromy, ktoré sú v rieke spadnuté tak, že sa nedajú obísť a odpratávajú odpad, ktorý sa hlavne v týchto miestach hromadí.

Odpad v Prielome Hornádu

Práca v Prielome Hornádu

 

Odpad nad Prielomom Hornádu v minulosti – pred zálohovaním plastových fliaš

 

Zatiaľ najväčšie množstvo nahromadeného odpadu na jednom mieste v r. 2019 pred zálohovaním plastových fliaš:

 

PRIELOM r.2019 – blog

 

Dňa 29.4.2023 sa uskutoční vyčistenie rieky Hornád v 25 km úseku v spolupráci s vodákmi a ďalšími záujmovými skupinami.

 

Veríme, že po vyčistení rieky Hornád si budete môcť od 1. mája 2023 bezpečne vychutnať krásnu prírodu Prielomu Hornádu bez rušivých prvkov nahromadeného odpadu.