Čistenie Hornádu v Národnom parku Slovenský raj

Čistenie Hornádu v Národnom parku Slovenský raj

Text: Peter Olekšák

 

Slovenský raj odvodňujú dve veľké rieky. Na severe Hornád a na juhu Hnilec. Obe pramenia pod Kráľovou hoľou a obe vytvorili krásne kaňony – Prielom Hornádu a Stratenský kaňon. Pri Margecanoch sa Hnilec vlieva do Hornádu. Kým rieka Hnilec v Slovenskom raji je z hľadiska odpadu pomerne čistou riekou, Hornád na svojom hornom toku je už dlhoročne znečisťovaný odpadom rôzneho druhu. Jeho pôvodcom nie sú turisti, ako sa mnoho ľudí mylne domnieva. Sú ním obce a osady, nachádzajúce sa na jeho brehoch ešte pred tým, ako vojde do národného parku.. Najväčším znečisťovateľom komunálnym odpadom je už dlhoročne obec Hranovnica.

Správa NP Slovenský raj v spolupráci s vodákmi a dobrovoľníkmi pravidelne 2x ročne čistí Hornád a jeho brehy v Slovenskom raji už celé desaťročia. Avšak odpad nachádzajúci sa na brehoch nad Slovenským rajom bol a naďalej je časovanou bombou, ktorá vždy vybuchne, keď stúpne hladina riek a potokov.

Pod Hranovnicou
Foto: Robo Javorský

Len pred mesiacom sme Prielom Hornádu spolu s dobrovoľníkmi vyčistili:

Report z čistenia v októbri 2019

Zdá sa, že zbytočne. V novembri 2019 pri dlhotrvajúcich dažďoch došlo zatiaľ k najväčšiemu splaveniu nahromadeného komunálneho odpadu do Hornádu v Slovenskom raji. Hornád predtým, ako sa zareže do mäkkých vápencov Slovenského raja, meandruje v úseku Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu. Vodáci volajú tento úsek “džungľa”. V novembri r.2019 šlo o smetisko. Veľká časť odpadu sa zachytila na pobrežnej vegetácii, kde je obtiažne ju vyzbierať, zvyšok bol splavený po okolitých brehových porastoch a lúkach. Čo sa nezachytilo tu, bolo splavené do Prielomu Hornádu. Čo sa nezachytilo v Prielome, skončilo nižšie, alebo nakoniec až v Ružíne, kde by sa situácia dala nazvať katastrofou a medzinárodnou hanbou:

Odpad na Ružíne 18.11.2019

Keďže sme mali ústne informácie a taktiež tušenie, že voda nám zasa niečo priplavila, čo sme nechceli a čo do prírody nepatrí, vybrali sme sa 19.11.2019 na kontrolu Hornádu po jednotlivých úsekoch. Situácia by sa dala nazvať jedným slovom “masaker”.

Chránené územie európskeho významu Horný tok Hornádu, vodákmi nazývaný aj džungľa vyzeral takto:

Meandre Hornádu 19.11.2019

V Prielome Hornádu bolo naplavené tiež veľké množstvo odpadu. Na viacerých miestach sa vytvorili hrádze z naplaveného dreva a odpadu, najväčšia nad Letanovským Mlynom a pri Večnom daždi. Pod Letanovským Mlynom bolo odpadu menej, pri bývalej vodárni na Smižanskej Maši bolo naplavené veľké množstvo dreva a odpadu.

VIDEO – Hrádza z naplaveného odpadu a dreva nad Letanovským Mlynom 19.11.2019

Národný park Slovenský raj – Prielom Hornádu nad Letanovským Mlynom 19.11.2019
Foto: Peter Olekšák

O situácii sme sa rozhodli informovať verejnosť:

PLUS 1 deň

interez.sk

TA3

RTVS

topky.sk

 

Zvolali sme pracovné rokovanie s Horskou záchrannou službou a všetkými dotknutými obcami od prameňov Hornádu až po Smižiansku Mašu.

Dobrovoľný hasičský zbor Letanovce ponúkol pomoc, ozvalo sa množstvo dobrovoľníkov z celého Slovenska. Chceli sme ešte pre zimou vyčistiť hlavné množstvo splaveného odpadu, preto sme sa rozhodli zorganizovať veľké spoločné čistenie rozdelené do dvoch dní:

https://www.npslovenskyraj.sk/cistenie-prielomu-hornadu/

Prvý deň, 29.11.2019 (piatok) sa uskutočnilo čistenie bez účasti verejnosti:

Išlo hlavne o prerezávanie 2 hatí a zbieranie odpadu do vriec.
a).Uvoľňovanie hate pri Letanovskom Mlyne – Dobrovoľný hasičský zbor obce Letanovce – asi 11 členov, Horská záchranná služba oblastné stredisko Slovenský raj – asi 8 chlapov, Dobrovoľná horská služba – 1 chlap, Správa NP Slovenský raj – 3 pracovníci, 1 dobrovoľníčka.

  1. b) Uvoľňovanie hate pri Večnom daždi: dobrovoľní hasiči Smižany – 2 chlapi, Správa NP Slovenský raj 2 pracovníci

Keďže šlo o náročnú a nebezpečnú činnosť, táto sa uskutočnila bez účasti verejnosti. Hať z odpadu a dreva nad Letanovským Mlynom bola pomaly rozoberaná a čistená od odpadu, pracovníci boli istení pomocou lán natiahnutých nad Hornádom zaistených na oboch brehoch. Odpad bol nakladaný do vriec a splavený do Letanovského Mlyna, kde bol z vody následne vylovený a pripravený na odvoz. Viacerí sa okúpali v ľadovej vode, pričom ale najdôležitejšie je, že sa nestal žiadny úraz.

Bagety pre všetkých zúčastnených zabezpečila Obec Betlanovce a teplý čaj Obec Letanovce.

Takto o čistení informovali médiá:

TV Reduta

RTVS

 

A takto činnosť prvého dňa zachytil Marek Leskovjanský:

Druhý deň, 30.11.2019 (sobota) sa uskutočnilo verejné čistenie Hornádu od Hrabušického Mýta až po Čingov. Dobrovoľníci boli rozdelení na viacero úsekov, kde čistili brehy rieky. Celkovo sa čistenia zúčastnilo približne 100 ľudí a vyzbieralo sa 5 veľkoobjemových kontajnerov odpadu umiestnených do vriec a vynesených z prírodného prostredia na odvozné miesto. Išlo o stovky vriec a tiež rôzny veľkoobjemový odpad. Čistenia sa okrem dobrovoľníkov zúčastnili aj 10 pracovníci Správy NP Slovenský raj, členovia Dobrovoľného hasičského zboru Letanovce, členovia Klubu slovenských turistov a zástupcovia rybárov.

Národný park Slovenský raj – mendre Hornádu pod Hrabušickým Mýtom
Foto: Barbara Novakova

Národný park Slovenský raj – mendre Hornádu pod Hrabušickým Mýtom
Foto: Alenka Salerna

Národný park Slovenský raj – mendre Hornádu pod Hrabušickým Mýtom
Foto: Ľuboš Cibula

Neplánovane, večer predošlého dňa sa z uvoľnenej hrádze nad Letanovským Mlynom vytvorila ďalšia asi o 100m nižšie. Po celodennom státí vo vode sa podarila do poobedňajších hodín 30.11.2019 vyčistiť a uvoľniť za spolupráce Správy NP Slovenský raj, Horskej záchrannej služby a DHZ Letanovce.

Novovytvorená hrádza z predošlej hrádze
Foto: Peter Olekšák

a jej čistenie a rozoberanie
Foto: Milan Barlog

Zúčastnení dobrovoľníci bez akejkoľvek techniky vyčistili a uvoľnili posledné zvyšky veľkej hrádze. Miesto, kde bola najväčšia hrádza, vyzeralo poobede takto:
Foto: Peter Olekšák

Pre všetkých zúčastnených boli Správou NP zabezpečené bagety a prostredníctvom DHZ Letanovce zasa teplý čaj. Odmenou za dobre vykonanú prácu bol okrem dobrého pocitu chutný guľáš, ktorý varili pod Zelenou horou pracovníci Autokempingu Podlesok z miestnych surovín, ktoré dodal Urbariát Hrabušice. Oba dva subjekty sa aj aktívne zapojili do čistenia.

Čistenie spodnej časti Prielomu sa dialo pod taktovkou turistického oddielu zo Spišských Tomášoviec, pre ktorý zabezpečila občerstvenie ich obec.

 

Tradične sa čistenia zúčastnili vodáci, ktorí čistili brehy z rieky. Do Letanovského Mlyna dorazili, keď sa už stmievalo:

Foto: Ľuboš Cibula

PRAVDA – reportáž z čistenia 30.11.2019

VIDEO – ako to vyzeralo nad Letanovským Mlynom pred čistením a po ňom

 

Našim cieľom je, aby sa takáto situácia už neopakovala. Preto sme uskutočnili po čistení monitoring, ako to vyzerá na Hornáde a jeho prítokoch nad národným parkom. Ako obyčajne, problematická je zasa hlavne situácia pod Obcou Hranovnica, kde čaká časovaná bomba z odpadu na ďalšiu povodeň, ktorá posunie problém iným. Túto situáciu nenecháme len tak. Za zmienku stojí fakt, že Obec Betlanovce začala po znečistení brehov Hornádu situáciu v svojom katastri riešiť hneď na druhý deň po zistení tohto stavu.

 

Pod Hranovnicou čaká na veľkú vodu ďalšia “nádielka”.

Foto: Robo Javorský

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc a akúkoľvek formu podpory. Pripravujeme aj ďalšie čistenia v prípade priaznivých podmienok a hlavne sa zameriame na vyriešenie pôvodu odpadu.