Plánované čistenie Prielomu Hornádu – aktualizované dňa 28.11.2019

Plánované čistenie Prielomu Hornádu – aktualizované dňa 28.11.2019

!!! Aktualizované 28.11.2019 o organizačné pokyny

V Národnom parku Slovenský raj v Prielome Hornádu to len 3 týždne od posledného čistenia vyzerá opäť  takto:

Národný park Slovenský raj – Prielom Hornádu19. novembra 2019

Uverejnil používateľ Peter Olekšák Utorok 19. novembra 2019

 

Takto to vyzerá pri vstupe Hornádu do Prielomu Hornádu:

Národný park Slovenský raj.Územie európskeho významu Horný tok Hornádu. Takto vyzerajú pôvodne krásne meandre Hornádu…

Uverejnil používateľ Peter Olekšák Štvrtok 21. novembra 2019

Na základe prejaveného záujmu verejnosti chceme v sobotu 30.11.2019 vyzbierať čo najviac novonanoseného odpadu z BREHOV Hornádu v Prielome a nad ním. Prosíme záujemcov o predbežné hlásenie záujmu. Konanie akcie je závislé od počasia. Vzhľadom na okolnosti bude účasť na vlastnú zodpovednosť a len pre dospelých účastníkov. Odporúčame čižmy, rukavice, príp. krosná alebo veľké batohy na odnos vriec s odpadom na miesta odvozu. Poistenie pre zásah HZS a vrecia na odpad budú zabezpečené zo strany Správy NP Slovenský raj. Definitívne konanie/nekonanie akcie a miesta stretnutí budú na tejto stránke spresnené na konci pracovného týždňa, prípadne priamo predbežne prihláseným účastníkom. Dnes, 26.11.2019 o 13.00 bude na Správe NP Slovenský raj stretnutie so starostami príslušných obcí, kde upresníme ďalší postup, o ktorom Vás budeme informovať na tejto stránke a na FB, kde je na tento účel vytvorená udalosť.

Link na udalosť, kde budeme priebežne upresňovať všetky detaily, je tu:

Čistenie Prielomu Hornádu – udalosť na FB

Organizácia čistenia Prielomu Hornádu (aktualizované dňa 28.11.2019):

piatok 29.11.2019 – neverejné čistenie

Tento deň sa uskutoční rozoberanie hrádzí z dreva a odpadu. Nad Letanovským Mlynom ho budú vykonávať Dobrovoľní hasiči z Letanoviec, Hôrky a Mlynice, Horská záchranná služba Slovenský raj a Správa NP Slovenský raj. Pod Večným dažďom budú hrádzu z dreva a naplaveného odpadu rozoberať dobrovoľni hasiči zo Smižian v spolupráci so Správou NP Slovenský raj.

 

sobota 30.11.2019 – verejné čistenie

Čistenie začne o 9.00.

Pre účastníkov sú zabezpečené vrecia, šnúrky na zaviazanie vriec, bageta a teplý čaj.

V lokalite Hrdlo Hornádu pri vleku sa bude pre zúčastnených variť guláš, ktorý pre Vás zabezpečil Urbariát Hrabušice

Je potrebné si doniesť čižmy, alebo vysokú nepremokavú obuv a rukavice. Máme sľúbené jednorazové rukavice, ale už je predsa len zima a budete zbierať mokré a studené prevažne plastové kusy odpadu. Poprosíme o nahlásenie sa účastníkov na jednotlivé úseky, aby sme vedeli zabezpečiť občerstvenie.

 

Miesta, odkiaľ sa začína čistiť a kde sa bude sústreďovať odpad sú nasledovné:

  1. Úsek Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu. Zraz je o 9.00 na Hrabušickom Mýte.

Kontaktné osoby:

Katarína Škorvanková: mobil 0903 298 224

František Divok: mobil 0903 298 221

Ľubo Cibula: mobil 0903 298 214 – kontaktná osoba pre nahlásených vodákov

V tomto úseku Hornád meandruje a je tu navešané na brehových porastoch veľké množstvo plastového odpadu. Na miestach, kde sa Hornád vylial, sú prevažne plastové fľaše. V tomto úseku je možné plné vrecia s odpadom sústrediť pozdĺž brehových porastov na viacerých miestach po oboch brehoch rieky. Úsek vhodný aj pre menej zdatných (v porovnaní s kaňonom).

  1. Úsek Hrdlo Hornádu – Prielom vrchná časť. Zraz je o 9.00 v Hrdle Hornádu.

Kontaktné osoby:

Vlado Mucha: mobil 0903 298 220

Maťo Ďurša: mobil 0903 298 215

V tomto úseku je už Hornád zarezaný v kaňone, poprosíme všetkých účastníkov, aby nazbieraný odpad nenechávali v kaňone, ale doniesli ho do Hrdla Hornádu, alebo do Letanovského Mlyna, odkiaľ bude odvezený. Dávajte si do vriec len toľko odpadu, koľko odnesiete.

  1. Úsek Letanovský Mlyn – Prielom stredná časť. Zraz je o 9.00 na v Letanovskom Mlyne pri kartuziánskom moste nad riekou Hornád.

Kontaktné osoby:

Peter Olekšák (+ spravovanie web stránky Správy NP s informáciami): mobil 0903 298 225

Milan Barlog (+ spravovanie FB stránky s udalosťou) mobil 0903 298 212

 

Nad Letanovským Mlynom sa nachádza prirodzene vytvorená hrádza s veľkým množstvom odpadu, kde začne jej čistenie už v piatok. Bude potrebné vyzbieraný odpad z okolia Letanovského Mlyna doniesť priamo do Letanovského Mlyna. Prístup do tejto lokality je z Letanoviec, je odtiaľ urobená nová asfaltová cesta až po bývalú rómsku osadu (už je presťahovaná). Tu je možné pohodlne zaparkovať a do kaňona je asi 20 minút chôdze po lesnej ceste. Odpad bude sústredený v kaňone v Letanovskom Mlyne, odkiaľ ho Správa NP Slovenský raj vyvezie autom na miesto bývalej rómskej osady, odkiaľ bude následne odvezený.

 

  1. Čingov – Letanovský Mlyn

V tomto úseku sa nachádza menšie množstvo odpadu, jeho vyzbieranie zabezpečí turistický oddiel zo Spišských Tomášoviec. Nie sú potrební ďalší účastníci.

Kontaktná osoba:

Jozef Kormančík: mobil 0903 298 216

 

  1. Čingov – Smižanská Maša

V tomto úseku je odpad sústredený pri bývalej vodárni na Smižanskej Maši. Čistenie zabezpečí Obec Smižany vo vlastnej réžii s organizáciou Pstruhy Slovenského raja.