Čistenie Hornádu v NP Slovenský raj ukončené

Čistenie Hornádu v NP Slovenský raj ukončené

 

Tomáš Dražil, Správa NP Slovenský raj

Správa NP Slovenský raj spoločne s dobrovoľníkmi pravidelne dvakrát ročne organizuje čistenie rieky Hornád v národnom parku. Tentokrát to nemohlo byť pre nízky stav rieky priamo z lodiek, ale 35 účastníkov ochotných priložiť ruku k dielu čistilo bezmála 13 km toku Hornádu v najprísnejšie chránenej A zóne od Hrabušíc až po Čingov v sobotu 26. októbra 2019.

 

Pravdupovediac, nejde len o tento jeden deň. Akcia čistenia Hornádu spočíva v dôkladnej príprave už týždne predtým, kedy mapujeme miesta, kde sa odpad nachádza. Bohužiaľ je v Hornáde takmer všade, ale je potrebné identifikovať najhoršie úseky, kde sa hromadí. Najčastejšie je to pri stromoch vyvrátených v rieke, ktoré tvoria prirodzené prekážky. Strážcovia správy národného parku už niekoľko dní pred oficiálnym dňom čistenia začali Hornád zbavovať odpadu. Zároveň určili kritické miesta, aby sme v sobotu čo najefektívnejšie nasadili dobrovoľníkov do čistenia.

Odpad sa najčastejšie nachádza pri padnutých stromoch

 


Časť Prielomu vyčistili naši strážci ešte pred sobotou

 

Tento rok bolo čistenie rieky obohatené o hostí z organizácie European Wilderness Society (Európska spoločnosť pre divočinu). Zaoberajú sa ochranou zvyškov európskej divočiny a čo nás veľmi teší, majú záujem certifikovať divočinu v Národnom parku Slovenský raj vrátane rieky Hornád. V piatok sme spoločne v Stredisku environmentálnej výchovy Prvosienka na Správe NP Slovenský raj organizovali milé posedenie pre verejnosť. Premietal sa film Tajomné Karpaty – Živá rieka a diskutovalo sa o problémoch ochrany divočiny a najmä riek v Európe. V sobotu sa štyria pracovníci European Wilderness Society zapojili priamo do akcie čistenia rieky a boli poriadne prekvapení, keď na 100 metroch toku nazbierali 10 plných vriec odpadu. Našu akciu čistenia podporili aj finančne, zakúpením vriec na odpad, bagiet a obedov pre všetkých účastníkov. Za ich záujem a podporu im ďakujeme!

Vladivoj Vančura z European Wilderness Society uvádza film Tajomné Karpaty – Živá rieka

 

V sobotu 26. októbra dobrovoľníci – členovia stráže prírody, rybári zo Spišskej Novej Vsi a Levoče, pracovníci z European Wilderness Society, ale aj nadšenci z radov verejnosti v sprievode pracovníkov zo správy národného parku vyrazili z Čingova, Hrabušického mýta a z Letanovského mlyna na vopred určené úseky. Za niekoľko hodín práce sa podarilo nazbierať viac ako 80 vriec. Zbieranie odpadu v Prielome Hornádu vôbec nie je jednoduché. Odpad sa zachytáva v bahne, v bujnej vegetácii brehov, v konároch živých stromov alebo v „bobrích hrádzach“, ako voláme spleť konárov a kmeňov popadaných do toku, ktorá má často až niekoľkometrovú hrúbku. Tu treba trpezlivo tieto hrádze doslova rozpletať a odpad vyberať. Efektívne je pracovať v „prsačkách“, vysokých rybárskych čižmách, ktoré umožňujú brodiť tok. A čo sa v rieke nachádza? Úplne všetko, ale prím hrajú plastové fľaše. Nájdeme tam pneumatiky od áut, motoriek, či bicyklov, sedačky, koberce, ale hlavne plasty všetkých druhov od obalov saponátov, cez rôzne tégliky až po zubné kefky a fólie. Tohto roku bol najväčšou raritou kufor a detská bábika, našťastie sme nenašli chladničky, či vraky áut ako v minulosti. Je neuveriteľné čo všetko dokáže priplaviť a akú silu má veľká voda.

Pracovníci Správy NP zberačov odpadu koordinovali

 

Vyťahovanie odpadu zo spleti konárov

 

Teší nás že ruku k dielu priložili i najmenší

 

Dobrovoľníci čistia Hornád nad Čingovom

 

V odpade prevládajú plasty rôzneho druhu, najčastejšie plastové fľaše

 

Najlepšie je pracovať vo vysokých rybárskych čižmách, pretože tok rieky je potrebné mnohokrát prebrodiť

 

Odpad prináša rieka Hornád do kaňonu Prielomu Hornádu z vyššie položených obcí nad národným parkom. Máme dlhoročnou skúsenosťou overené, že pochádza najmä z rómskych osád na brehoch potokov, ktoré sa vlievajú do Hornádu. Najhoršia situácia je dlhodobo v rómskej osade v Hranovnici. V tomto roku sme podali na Slovenskú inšpekciu životného prostredia niekoľko podnetov. Pracujeme aktívne na zlepšení situácie, lebo obec musí zabezpečiť poriadok a zamedziť znečisteniu vôd svojimi nezodpovednými občanmi. Celý rok náš strážca dokumentuje tragickú situáciu v miestnych tokoch, nabáda miestne komunity na aktívne riešenie problému. Nechceme ostať len pri represii, chodíme do miestnych škôl hovoriť deťom, prečo je zlé sypať odpad do rieky. Ostáva nám len dúfať, že sa situácia postupne zlepší.


 

 

Čistenie riek pre nás neskončilo zaslúženým neskorým sobotným obedom. Ešte niekoľko dní naši strážci tvrdo pracovali a vynášali vrecia s odpadom na krosnách z ťažko prístupného Prielomu Hornádu. Pre turistov bolo isto raritou stretnúť na stúpačkách strážcu s naloženými vrecami. Aj tu sa treba zastaviť a uvedomiť si, ako komplikovane a ťažko sa odpad v kaňone Hornádu a zbiera a vynáša preč a ako sa ľahko sa v osadách produkuje.

Strážca Správy NP Slovenský raj, ktorý vynáša odpad po turistickom chodníku

 

Všetkým účastníkom čistenia rieky Hornád Správa Národného parku Slovenský raj ďakuje, rovnako ako starostom obcí Hrabušice, Letanovce a Spišské Tomášovce, ktorí sa postarali o uloženie vriec na oficiálnu skládku.

Časť vriec s vyzbieraným odpadom na spodnom parkovisku na Čingove

 

Záverečné foto účastníkov akcie čistenia Hornádu