Ponuka práce – projektový manažér

Ponuka práce – projektový manažér

Pracovná pozícia:                           Projektový manažér

Miesto výkonu práce:                    Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru:           plný úväzok

Termín nástupu:                              dohodou

Mzdové podmienky (brutto):   Platová trieda 9 od 1 001,50 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Rámcová náplň práce:

  • manažment konkrétnych projektov Správy Národného parku Slovenský raj (projekty z OPKŽP, Interreg – cezhraničné projekty, LIFE, resp. iné z EÚ zdrojov, resp. iných financujúcich programov),
  • príprava projektov a žiadostí o finančný príspevok a participácia na príprave projektov,
  • vedenie prehľadu aktuálnych finančných zdrojov, možností a podmienky pre projekty so zameraním na riešenie výziev (problémov a príležitostí) a úloh Správy NP Slovenský raj,
  • ovládanie ustanovení zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a schopnosť ho používať pre aktivity a činnosti Správy NP Slovenský raj.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Pružný pracovný čas, služobný mobil, PC/notebook, príspevok do III. piliera, odmeny pri pracovnom jubileu a iné…

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Požadovaná prax: najmenej 2 roky

Počítačové znalosti – používateľ:  Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý

 

Výhodou je pôsobenie v oblasti verejnej správy (štátnej správy, samosprávy), v rámci štátnej inštitúcie v oblasti lesníctva, ochrany prírody a pod.

Vítaným je skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov charakteru stavebných činností a investícií.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

organizačné a rozhodovacie schopnosti, samostatnosť, dôslednosť, analytické myslenie, komunikatívnosť, schopnosť riešiť problémy spoluprácou, osobná bezúhonnosť, cudzí jazyk – vítaný.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2022

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 26.08.2022 na adresu: Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01  Spišská Nová Ves alebo na emailovú adresu uvedenú nižšie.

 

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:

  • samotnú žiadosť s uvedením motivácie záujmu pre uvedené pracovné miesto,
  • štruktúrovaný životopis vrátane uvedenia projektov, ktoré záujemca manažoval.

 

Kontaktné údaje:

Ing. Zuzana Záborská

telefón:                 0917 636 220

e-mail:                 zuzana.zaborska@npslovenskyraj.sk