Ponuka práce – projektový manažér

Ponuka práce – projektový manažér

PONUKA práce

 

Pracovná pozícia:                           Projektový manažér

Miesto výkonu práce:                  Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru:         plný úväzok

Termín nástupu:                             01.01.2022

Mzdové podmienky (brutto): Platová trieda 9 od 1 001,50 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok.

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

Rámcová náplň práce:

 • príprava a manažment projektu Správy Národného parku Slovenský raj v súlade s Výzvou č.22 – OPKŽP-PO1-SC131-2017-22 so zameraním na prírode blízke hospodárenie v lese,
 • príprava a manažment prípadných ďalších projektov so zameraním na ochranu prírody a krajiny (OPKŽP, Interreg – cezhraničné projekty, LIFE, resp. iné z EÚ zdrojov, resp. iných financujúcich programov),
 • vedenie prehľadu aktuálnych finančných zdrojov, možností a podmienky pre projekty so zameraním na prírode blízke hospodárenie v lese na území NP Slovenský raj,
 • ovládanie ustanovení zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a schopnosť ho používať pre aktivity a činnosti Správy NP Slovenský raj.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:                vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, vítané je najmä lesnícke vzdelanie s praxou v projektovom  manažmente

Požadovaná prax v lesníctve:      najmenej 5 rokov

Požadovaná prax v projektovom manažmente:                             

 • najmenej 2 roky,
 • kompetencie v projektovom manažmente: znalosť spracovania a podávania projektov/ŽoNFP/ŽoPr, znalosti a skúsenosti v manažmente projektov/aktivít – monitoring, vyhodnocovanie, plnenie zmlúv, tvorba a kontrola dokumentov súvisiacich s realizáciou projektu, finančný manažment, zabezpečovanie udržateľnosti výsledkov projektu).

 

Počítačové znalosti – používateľ:

Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý

 

Výhodou je pôsobenie v lesníckych organizáciách, oblasti verejnej správy (štátnej správy, samosprávy), v rámci štátnej inštitúcie v oblasti lesníctva, ochrany prírody a pod.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • organizačné a rozhodovacie schopnosti, samostatnosť, dôslednosť, analytické myslenie, komunikatívnosť, schopnosť riešiť problémy spoluprácou,
 • osobná bezúhonnosť,
 • cudzí jazyk – vítaný.

Zamestnanecké výhody, benefity:

Pružný pracovný čas, služobný mobil, PC/notebook, príspevok do III. piliera, odmeny pri pracovnom jubileu a iné…

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.11.2022

Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 10.11.2022 na adresu: Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01  Spišská Nová Ves alebo na emailovú adresu uvedenú nižšie.

 

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:

 • samotnú žiadosť s uvedením motivácie záujmu pre uvedené pracovné miesto,
 • štruktúrovaný životopis vrátane uvedenia úspešných projektov, ktoré záujemca spracovával a manažoval.

 

Kontaktné údaje:

Ing. Zuzana Záborská

telefón:               0917 636 220

e-mail:                 zuzana.zaborska@npslovenskyraj.sk