NOVINKA – Splavovanie Prielomu Hornádu až po Smižanskú Mašu

NOVINKA – Splavovanie Prielomu Hornádu až po Smižanskú Mašu

Správa NP Slovenský raj prevádzkuje splavovanie Prielomu Hornádu od r. 2016.

Tu sú základné informácie k splavovaniu:

SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU – info

Už v začiatkoch sa uvažovalo so splavovaním až po Smižanskú Mašu, ale nebolo to možné, keďže pred Smižanskou Mašou sa nachádzala krížom cez celú rieku bariéra, pôvodne vybudovaná pre úpravňu vody. Po odstránení tejto už nepoužívanej a nefunkčnej bariéry za významnej účasti Správy NP Slovenský raj je možné v súčasnosti splaviť Hornád až po Smižanskú Mašu.

Nefunkčný vodárenský objekt a miesto bývalej bariéry na toku Hornádu pri Smižanskej Maši

 

Základným predpokladom splavenia rieky je prerezanie spadnutých stromov a odpratanie nahromadeného odpadu. Táto činnosť je vykonávaná pracovníkmi Správy NP Slovenský raj od r. 2016 prakticky nepretržite. Na prerezávaní spadnutých stromov a čistení rieky participujú aj ďalšie subjekty a dobrovoľníci, napr. vodáci, Horská záchranná služba, obce, turistické a športové kluby, dobrovoľní hasiči, rybári, Pstruhy raja, školy…

Priebežné prerezávanie a čistenie Hornádu r. 2023:

 

 

Doteraz najhoršia situácia bola v r. 2019, keď sa nad Letanovským Mlynom vytvorila bariéra stromov a odpadu vysoká niekoľko metrov:

Čistenie Hornádu r. 2019

 

V súčasnosti je Hornád prerezaný pracovníkmi Správy NP Slovenský raj  v celej trase splavovania od Hrabušického Mýta až po Smižanskú Mašu. Počas najbližšieho víkendu – v sobotu 27.4.2024 sa uskutoční čistenie Hornádu:

 

Už počas čistenia sa bude Hornád splavovať a čistiť z lodí až po Smižanskú Mašu, následne od 1.mája 2024, ak bude dostatočne vysoká hladina rieky, sa bude splav vykonávať v úseku Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu – Letanovský Mlyn – Čingov – Smižanská Maša.

 

NOVÉ INFORMÁCIE:

 

SPLAVOVANIE PRIELOMU HORNÁDU v r. 2024.

 

  1. Splav Prielomu Hornádu je predĺžený o 2,5km až po Smižanskú Mašu.
  2. Na Čingove je možné ukončiť splav v nevyhnutnom prípade. Na spodné parkovisko na Čingove je možný prístup motorovým vozidlom len v prípade núdze,  ohrozenia zdravia, alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku.
  3. Na Smižanskej Maši sa vystupuje z lodí pri moste na pravom brehu Hornádu. Miesto je označené tabuľou s kotvou na moste. Odtiaľ je možné z pravého brehu vystúpať na cestu označeným chodníkom od rieky cca 50m pred mostom, alebo vykoseným svahom za mostom. Vykosený priestor pod mostom slúži na ukončenie splavu, oddych a občerstvenie.
  4. Odstavná plocha pre autá a priestor pre nakladanie lodí je na ľavom brehu približne 50 – 100m poniže mosta vedľa poľnej cesty po pravej a ľavej strane cesty. Je dôležité neobmedzovať prejazdnosť cesty ani prístupy k rodinným domom. V prípade naplnenia kapacity odstavnej plochy na ľavom brehu je možné parkovať na oficiálnom parkovisku pre turistov na Smižanskej Maši pri bývalej vodárni označenom na mape.
  5. V prípade potreby odstavenia autobusu je možné tak urobiť na rozšírenom priestore pri moste pred rampou na ľavom brehu. Je dôležité zachovať prejazdnosť ciest a viditeľnosť dopravných značiek vo všetkých smeroch.
  6. Správajte sa prosím tak, aby miestni obyvatelia a návštevníci Smižanskej Maše brali splav ako príjemné spestrenie a nie obťažovanie.
  7. V odstavených motorových vozidlách prosím nenechávajte cenné veci, hlavne nie na viditeľných miestach.
  8. Rok 2024 je skúšobný. Na základe skúseností z predĺženia splavu a jeho fungovania v tomto novom režime bude v nasledujúcom období priestor ukončenia splavu na Smižanskej Maši doplnený o ďalšiu infraštruktúru – mólo, schody, lavičky, informačné tabule, úprava plôch. Privítame preto, ak napíšete na Správu NP svoje skúsenosti, postrehy, návrhy a informácie.

 

Výstupné miesto splavu – pravý breh pred a za  mostom na Smižanskej Maši

 

 

Výstupné miesto splavu – pravý breh Hornádu pred mostom na Smižanskej Maši

 

Chodník vo svahu pred mostom

 

Hornád s výstupným miestom pred mostom

 

Most na Smižanskej Maši. Vpravo pod mostom výstupné miesto. Vedľa poľnej cesty na ľavom brehu poniže mosta je plocha určená na pristavenie áut a nakladanie lodí. Bližšie je to nakreslené v mape a fotke v priloženom letáku v tomto článku.

 

 

PRAJEME PRÍJEMNÉ ZÁŽITKY PRI SPOZNÁVANÍ PRÍRODY SLOVENSKÉHO RAJA Z RIEKY HORNÁD

 

 

 

Aktuálna situácia a fotografie Hornádu dňa 26.4.2024 medzi Čingovom a Smižanskou Mašou (Hornád na hladine Hrabušice – Mýto má 79cm):