Záchrana stepi pokračuje

Text a foto: Milan Barlog

 

V aktualite z 3. 5. 2018 V hodine dvanástej alebo ako sa dá zachrániť step (https://www.npslovenskyraj.sk/v-hodine-dvanastej-alebo-ako-sa-da-zachranit-step/) sme priblížili proces obnovy stepných spoločenstiev na travertínovej kope Sobotisko, ktorá je súčasťou územia Natura 2000 SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny a na národnej úrovni chránená ako Prírodná pamiatka Sobotisko. Ochrana travertínovej kopy v roku 1988 bola len začiatkom. Chránil sa najmä významný geologický útvar, no na ochranu biologických hodnôt na povrchu travertínového telesa ochrana vplyv nemala. Pôvodné teplomilné rastlinné spoločenstvá s výskytom celého radu vzácnych a chránených druhov rastlín boli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zničené celoplošným zalesnením povrchu kopy nepôvodnými drevinami a zvyšky xerotermov sa krčili v tieni odrastajúcich stromov na okraji porastu.

Sobotisko v päťdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti

 

Ochrana Sobotiska – zelenou je vyznačené územie prírodnej pamiatky, červenou územie Natura 2000

 

Po roku 2000 začala záchrana stepných spoločenstiev – výrubom drevín na ploche s najväčším potenciálom obnovy a zabezpečením pastvy dobytka. Kvôli udržaniu krovitých porastov sme ich každoročne na jar krovinorezmi orezávali nad zemou. Pasúci sa dobytok veľa z nich ohrýzol, no nestačilo to. A celkovo sme mali dojem, že je pastva nedostatočná.

 

Aj preto tohtoročná návšteva lokality spôsobila prekvapenie. Plocha bola vypasená ako nikdy doteraz. Kravy vypásli aj ťažšie prístupné plochy na strmých okrajoch plochy, aj doteraz sotva pasené plochy na opačnej strane plochy, odľahlej od napájadla a stáleho zdržiavania sa. Osobne mám taký pocit, že kravy sa doteraz s novým prostredím len zoznamovali, kým poslednú sezónu mu už dôverovali a naplno ho využívali. Nech je dôvod akýkoľvek, lokalita je vypasená excelentne a nikde nie sú žiadne výrazné stopy po dobytku, žiadne zodraté plochy, vyšliapané chodníky a podobné následky pastvy v relatívne malom priestore

 

Napriek tomu sme aj tohto roku zopakovali procedúru s orezávaním výmladkov. Väčšiu pozornosť sme venovali ploche na neďalekej Ostrej hore, ktorá je rovnako doslova vytrhnutá z lesa, len sa na nej stále nepasie a boj s výmladkami je rovnako aktuálny ako pred niekoľkými rokmi, keď sme s manažmentom začínali. Pre tento rok už máme prísľub od miestneho hospodára, že ohradí a bude pásť aj túto plochu. Dúfame, že postupné vracanie pôvodnej tváre stepi na travertínoch v okolí Spišské Podhradia bude úspešné.

Prírodná pamiatka Ostrá hora. Vľavo stav v roku 2010, vpravo súčasný stav. Červenou čiarou ohraničená plocha výrubu lesa, na ktorej každoročne odstraňujeme výmladky krovín.