Splavovanie Prielomu Hornádu opäť otvorené

Splavovanie Prielomu Hornádu opäť otvorené

Výdatné zrážky v uplynulých dňoch okrem oživenia prírody naplnili aj korytá potokov a riek. Po výraznej prívalovej vlne  sa hladina Hornádu ustálila a umožňuje tak opäť návštevníkom Slovenského raja spoznávať krásy prírody Prielomu Hornádu aj z vodnej hladiny.

Bližšie informácie o splavovaní Prielomu Hornádu nájdete tu:

Info – Splavovanie Prielomu Hornádu