Nový návštevný poriadok – verzia v pripomienkovom konaní

Nový návštevný poriadok – verzia v pripomienkovom konaní

Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie v Košiciach po roku príprav, stretnutí a rokovaní s dotknutými subjektami ukončila proces tvorby nového návštevného poriadku pre Národný park Slovenský raj a jeho ochranné pásmo. V súčasnosti začína proces oficiálneho prerokovania a pripomienkovania v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny.

Návrh návštevného poriadku si môžete pozrieť tu:

Návrh návštevného poriadku 2018