Návštevný poriadok – záznam z pracovného rokovania k návrhom KST – peší chodník Smrečinské sedlo – Predná hoľa a Kartuziánska cesta

Návštevný poriadok – záznam z pracovného rokovania k návrhom KST – peší chodník Smrečinské sedlo – Predná hoľa a Kartuziánska cesta