Lanovka z Dediniek na Geravy v Slovenskom raji slávnostne spustená

Lanovka z Dediniek na Geravy v Slovenskom raji slávnostne spustená

Priaznivci „retro“ jednosedačkovej lanovky z obce Dedinky na planinu Geravy v Národnom parku Slovenskom raji majú dôvod na veľkú radosť. Po 12 rokoch odstávky bola v pondelok 7. augusta 2023 za účasti čestných hostí a médií opätovne uvedená do prevádzky. Ide o slovenský unikát – poslednú funkčnú lanovú dráhu tohto typu. Návštevníci sa na nej budú môcť previezť každoročne od 1. mája do 31 októbra. 

Spusteniu lanovky od roku 2018 predchádzali dôkladné rekonštrukčné práce a náročný byrokratický proces nevyhnutný k tomu, aby jej prevádzka spĺňala všetky platné normy, a zároveň aby čo najmenej zasahovala do prírodného prostredia národného parku, ktorým vedie. Financie na obnovu lanovky poskytol Košický samosprávny kraj, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Obec Dedinky.

Autor fotografie: Peter Olekšák

Lanovka v číslach

Osobná visutá jednolanová dráha Dedinky – Geravy bola vybudovaná v rokoch 1968 – 1970. Jej celková šikmá dĺžka je 1951 metrov a prevýšenie 221 metrov. Prepravná kapacita lanovky predstavuje 270 osôb za hodinu pri maximálnej dopravnej rýchlosti 2,2 m za sekundu (7,9 km/h). Na lanovej dráhe je aktuálne inštalovaných 138 sedačiek s maximálnou nosnosťou 100 kg/sedačka. Jazda lanovkou v jednom smere trvá 20 minút. Lanovka bude za priaznivého počasia v prevádzke každý deň od 1. mája do 31. októbra v čase od 9:00 do 16:20 hod. (16:20 posledná jazda). Na bezpečnosť pri nástupe a výstupe budú v obidvoch staniciach lanovky dohliadať pridelení pracovníci.

Z dôvodu bezpečnosti prevádzkovateľ lanovky (Dedinky s. r. o.) stanovil obmedzenie prepravy, ktorá je umožnená iba osobám vyšším ako 125 cm. Deti mladšie ako 15 rokov, ktoré merajú viac ako 125 cm, sa môžu viezť iba zaistené fixačnými zariadeniami, ktorými sú vybavené niektoré sedačky, a len v sprievode dospelej osoby, ktorá za nich preberá plnú zodpovednosť.

Slávnostné otvorenie

V sobotu 11. augusta 2023 sa na Dedinkách a Geravách uskutoční bohatý program pri príležitosti znovuotvorenia lanovky aj pre širokú verejnosť. Počas celého dňa budú jazdy na lanovke bezplatné. Každý pasažier v tento deň navyše bezplatne získa spomienkový odznak.

Bližšie informácie o lanovke vrátane cenníka môžete nájsť na webovej stránke www.lanovkageravy.sk

Autor fotografie: Peter Olekšák