Aktuálna situácia v uzavretej rokline Veľký Sokol

Aktuálna situácia v uzavretej rokline Veľký Sokol

Text a foto: Peter Olekšák, Správa NP Slovenský raj

Veľký Sokol. Je to najdlhšia a najmohutnejšia roklina Slovenského raja so zachovanými pralesmi. Ozajstná divočina a výkladná skriňa prírody. Po búrkach si rieka zobrala zo svahov veľké množstvo kameňa a dreva a prispôsobila roklinu na svoj obraz. Zobrala so sebou stromy, turistický chodník a aj technické sprístupňovacie zariadenia. Roklina je v súčasnosti pre turistov neprístupná, jednoducho sa nedá prejsť ani v rybárskych čižmách, lebo na vodopádoch zobrala voda rebríky. Tie sa opravia, ale bude to trvať nejaký čas a potom si budete môcť znova vychutnať krásu tejto najmohutnejšej a najdlhšej rokliny.

Ochrana prírody nie je len o ochrane nejakého nami definovaného stavu. Je do veľkej miery ochranou prírodných procesov, ktoré prebiehajú viacmenej nerušene v tejto rokline (a nielen v nej) tisícročia. Našim cieľom je, aby ste mohli aj vy tieto procesy vidieť a spoznávať.

Na to, aby to bolo možné, je potrebná spolupráca najdôležitejších subjektov: Obec Hrabušice vlastní technické sprístupňovacie zariadenia, Správa NP Slovenský raj spravuje lesy, pozemky a zabezpečuje ochranu prírody a Horská záchranná služba zabezpečuje bezpečnosť návštevníkov. Všetky tieto subjekty majú záujem na tom, aby ste roklinu Veľký Sokol mohli vidieť po oprave rebríkov opäť v jej nespútanej kráse. Bude však potrebný čas minimálne niekoľkých týždňov.

Pod Malým vodopádom – 14. júna 2024

 

Pod Malým vodopádom – r.2013