Zo Slovenského raja navždy odišiel najstarší profesionálny strážca prírody Aladár Holmok

Zo Slovenského raja navždy odišiel najstarší profesionálny strážca prírody Aladár Holmok

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 29. 1. 2019 vo veku 65 rokov

nás opustil náš bývalý dlhoročný kolega

Aladár Holmok.

Bol to jeden z najdlhšie pôsobiacich profesionálnych strážcov na Slovensku.

Posledná rozlúčka s  našim kolegom bude 4.2.2019 (pondelok) o 14:00 hod. 
v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi.

S úctou

pracovníci a kolegovia zo Správy NP Slovenský raj

Aladár Holmok sa narodil 14. februára 1953 v Levoči. Detstvo aj celý svoj život prežil v Spišskej Novej Vsi, kde získal základné vzdelanie a v r. 1973 maturoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej. Bol ženatý, mal dve deti , syna Vladimíra a dcéru Slávku. Kvôli dlhotrvajúcej chorobe manželky Eleny sa o nich sám staral od ich narodenia.

Už ako mladý chlapec sa zaujímal o prírodu, preto nebolo zvláštnosťou, že v pätnástich rokoch už vypomáhal ako dobrovoľný ochranca prírody a pohyboval sa medzi profesionálnymi strážcami. Jeho vzťah k prírode a zápal pre Slovenský raj neostal nepovšimnutý. Hneď po maturite dňa 16. júna 1973 ako 20 ročný mladý chlapec nastúpil na vtedajšiu Správu CHKO Slovenský raj v Betlanovciach ako strážca prírody pre obvod Čingov. Na Správe CHKO,  neskoršie už Národného parku Slovenský raj zotrval až do r. 2017, teda 44 rokov, kedy odišiel do zaslúženého dôchodku. Bol jedným z najdlhšie pracujúcich strážcov prírody na Slovensku.

Počas celého pôsobenia vo funkcii strážcu prírody sa podieľal na všetkých kľúčových úlohách a akciách Správy Chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj a neskôr Národného parku Slovenský raj. Dobre poznal terén a preto sprevádzal významných vedátorov a výskumníkov pri ich práci v Slovenskom raji. Profesne sa zaujímal hlavne o zoológiu, ale mal mnoho znalostí aj z botaniky či lesníctva. Nepoznal voľné víkendy, všetok svoj čas trávil spolu s ochranármi a dobrovoľníkmi pri opravách turistických chodníkov, čistení vodných tokov. Asistoval predovšetkým pri budovaní a rozširovaní siete chránených území, pri revíziách týchto území, pri zmenách hraníc CHKO a NP. Bol spoluautorom a realizátorom všetkých náučných chodníkov v NP Slovenský raj. Spolupracoval pri materiálnom budovaní Správy, pri zriaďovaní terénnych staníc ochrany prírody, pri zabezpečovaní vozového parku Správy a ďalších technických prácach. Ako strážca svojho ochranného obvodu Čingov veľmi dbal na dodržiavanie ochrany prírody v tomto obvode. Hovorieval, že turistov v Slovenskom raji treba vychovávať, ale aj kontrolovať. Každý zo Slovenského raja a Spiša ho poznal, osobitne  majitelia chát na Čingove a v Letanovskom Mlyne. Často sa na neho obracali so svojimi problémami a on im veľmi ochotne pomohol. Bol aj zakladateľom okresnej organizácie SZOPK (Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny) v Spišskej Novej Vsi ako aj základnej organizácie SZOPK pri Správe CHKO (NP). Všetci ich poznali pod názvom – Ali banda.

Za svoju ochranársku prácu bol niekoľkokrát ocenený. V r. 2013 mu minister životného prostredia udelil čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v oblasti starostlivosti a ochrany prírody.

Jeho obľúbenou aktivitou a koníčkom bolo okrem ochrany prírody aj poľovníctvo, varenie a fotografovanie. Viac ako 25 rokov bol funkcionárom  Slovenského poľovného združenia a bol dlhoročným členom PZ Hrabušice.

V auguste v r. 2017 s podlomeným zdravím odišiel do dôchodku a jeho zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Po dlhej a zákernej chorobe zomrel 29. januára 2019 vo veku nedožitých 66 rokov.

Ali, ako sme ho všetci volali bol dobrým a milým kolegom. Bol vtipný, veselý, aj napriek tomu, že sám mal ťažký život. Jeho veselé príhody a vtipy sme na akciách radi počúvali. Každému pomáhal, nikdy neodmietol poradiť a pomôcť či už svojim mladším kolegom v práci alebo dobrovoľným ochrancom prírody, kolegom lesníkom aj poľovníkom. Život ho bavil, rád sa stretával s priateľmi a oni sa dobre cítili v jeho spoločnosti.

Milý Ali, budeš chýbať nielen svojim deťom, vnúčatám, ale aj nám, Tvojim kolegom a všetkým pracovníkom ochrany prírody celého Slovenska. Slovenský raj bol pre teba prácou, koníčkom a druhým domovom. Práca strážcu bola tvojím dobrovoľným úväzkom na celý život. Dokonale si poznal každý chodníček, rezerváciu, každý strom v národnom parku. Rešpektoval si prírodu a všetci rešpektovali teba. Tvoje srdce muža bolo zrastené s prírodou a aktívnou prácou a vždy si dával to najlepšie zo seba. Zo Slovenského raja si nám navždy odišiel do toho  raja nebeského.

 

Česť tvojej pamiatke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sú ďalšie fotografie Aliho z r. 2002 ať 2016 od autora Milana Barloga:

Ali Holmok v r. 2002 – 2016