Zimné sčítanie návštevníkov v Národnom parku Slovenský raj

Zimné sčítanie návštevníkov v Národnom parku Slovenský raj

 

Vyhotovil: Ing. Katarína Škorvanková,  Ing. Tomáš Dražil, PhD. – Správa NP Slovenský raj, 28.2.2019

 

Správa Národného praku Slovenský raj dlhodobo (od r. 1992) sleduje vývoj návštevnosti v NP Slovenský raj. Sčítanie návštevnosti sa vykonáva v zimnom období (1x) a v letnom období (2x). Návštevnosť sa sleduje na 17 stanovištiach, priamo na turistických chodníkoch, ktorými sa vstupuje do NP Slovenský raj, osobitne sa eviduje návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne. Návštevnosť sa zisťuje priamo v prírode národného parku, len na turistických chodníkoch, čiže do sčítania návštevnosti nie sú zahrnutí návštevníci v stravovacích a ubytovacích zariadeniach a v lyžiarskych strediskách národného parku. To znamená, že presnejšie je hovoriť o počte turistov v prírode národného parku a nie o celkovej návštevnosti národného parku.

Od r. 2017 sa upresnil vzorec pre výpočet  ročnej návštevnosti nasledovne:
ročná návštevnosť = 62 dní (júl, august) x spriemerovaný údaj o dennej návštevnosti z 2 sčítaní v letnej sezóne  + 152 dní (apríl, máj, jún, september, október) x 40% zo spriemerovaného údaju o dennej návštevnosti z 2 sčítaní v letnej sezóne + 151 dní (november, december, január, február, marec) x  údaj o dennej návštevnosti z 1 sčítania v zimnej sezóne

Sčítava sa na stanovištiach v období od 8.00 do 16.00, preto výsledné číslo návštevnosti je možno navýšiť o 5 % (na základe dlhodobého odhadu, koľko návštevníkov vyrazí na túru už ráno do 8.00 alebo poobede o 16.00)

Prehľad sčítania návštevnosti  r. 2017 – 2018

ROK 2017:

letná denná  návštevnosť: 4656 osôb (po navýšení 5% 4889 osôb), z toho 42,5% SK, 16,4% PL, 21,4% CZ, 2,4% D, 5,5% H, 4,5% Izrael, 7,3 % iní
zimná denná návštevnosť: 131 osôb (po navýšení 5% 138 osôb)
z toho 91,5 % SK, 0 % PL, 1,5 % CZ, 1 % D, 3% H, 2% F, 1% Litva

Ročná návštevnosť v r. 2017 je odhadom 621 115 osôb

Naše ekoturistické produkty navštívilo:

splav Hornádu v NP 576 osôb (od 1.5.2017 – 31.10.2017)

NCH Ferrata HZS Kyseľ 11 678 osôb (od 15.6.2017 – 31.10.2017)


ROK 2018:

letná denná  návštevnosť: 4248 osôb (po navýšení 5% 4460 osôb), z toho 43,3 % SK, 17,2 % PL, 19,1 % CZ, 2,7% D, 4,3% H, 6,5 % Izrael, 6,9% iní
zimná denná návštevnosť: 131 osôb (po navýšení 5% 143 osôb), z toho 92,6 % SK, 4,5 % PL, 2,9 % CZ, 0 %D, 0% H, 0% iní

 

Ročná návštevnosť v r. 2018 je odhadom 569 281 osôb

Naše ekoturistické produkty navštívilo:

splav Hornádu v NP 184 osôb (od 1.5.2018 – 31.10.2018)

NCH Ferrata HZS Kyseľ 10 349 osôb (od 15.6.2018 – 31.10.2018)

 

ROK 2019:

zimná denná návštevnosť: 230 osôb (po navýšení 5% 241 osôb), z toho 91,7 % SK, 0,0 % PL, 4,8 % CZ, 2,2 % D,  0% H, 1,3%  iné národnosti