Záchrana strateného psa v Slovenskom raji

Záchrana strateného psa v Slovenskom raji

V piatok večer 20.11.2020 okolo 17:30 na Správu NP Slovenský raj sme prijali telefonát, že v rokline Veľký Sokol skupina mladých ľudí našla vysileného veľkého psa, ktorý nie je schopný samostatného pohybu a hľadajú  pomoc. Nechali nám na nich telefonický kontakt. Pracovník, ktorý mal pohotovosť, ich kontaktoval. Vysvetlil im, že pracovníci národného parku pomáhajú predovšetkým pri záchrane voľne žijúcich chránených živočíchov. Nakoľko dochádzalo často k prerušeniu hovoru, dôsledkom slabého signálu, a nedalo sa telefonicky dohodnúť na ďalšom postupe, náš pracovník odišiel do rokliny Veľký Sokol aby pomohol zabezpečiť presun nájdeného psa. Po príchode autom na sútok Malého a Veľkého Sokola prešiel asi ešte 40 min úsek Veľkého Sokola a tam bola skupina 6 mladých ľudí, ktorá sa starala o nájdeného psa. Pes mal obojok a na obojku bolo telefónne číslo majiteľa. Po príchode ďalších ľudí, ktorí prišli na základe informácií uverejnených na internete a  ktorí mali vybavenie na bezpečný presun psa, bol pes prenesený k autu na sútok Malého a Veľkého Sokola. Pes bol automprevezený k horárni na Sokole pri štátnej ceste, kde si ho už prebral majiteľ. Majiteľ bol deň predtým na prechádzke na Kopanci, kde mu pes ušiel. Ostal ho tam hľadať do večera a aj celý nasledujúci deň. Poďakoval sa všetkým, ktorí pomohli pri presune psa.

Je to príbeh zo šťastným koncom a sme radi, že pes je opäť pri svojom majiteľovi. Celá akcia sa však nemusela vôbec stať, pokiaľ by majiteľ psa ho mal v národnom parku na vôdzke, ako to prikazuje § 4 platného návštevného poriadku pre územie NP Slovenský raj.