Uzavretie splavovania Prielomu Hornádu

Uzavretie splavovania Prielomu Hornádu

Foto, video: Laco Novotný

 

Prielom Hornádu sa v zmysle prevádzového poriadku splavuje v rozmädzí hladiny Hornád od 70cm po 110cm. Z dôvodu búrok a výdatných dažďov je hladina Hornádu vysoko nad túto úroveň a splavovanie je až do odvolania uzatvorené (dňa 6.8.2023 dosahovala hladina v profile Mýto 207cm, čo je prvý stupeň povodňovej aktivity).

Aktuálny stav hladiny Hornádu v profile Hrabušice – Mýto si môžete pozrieť tu:

Hrabušice – Mýto – vodný stav