Uzavretie splavovania Prielomu Hornádu z dôvodu vysokého stavu vody

Uzavretie splavovania Prielomu Hornádu z dôvodu vysokého stavu vody

Hornád je v zmysle prevádzového poriadku splavovania Hornádu dovolené splavovať pri výške hladiny Hornádu v mieste Hrabušice – Mýto  od 70 -110 cm.

Dnes ráno o 8.00 bola výška hladiny 121 cm, preto je dnešný deň splavovanie Hornádu uzatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

Výška hladiny prenášaná online:

Hornád Hrabušice – Mýto