Uzavretie roklín – aktuálna situácia

Uzavretie roklín – aktuálna situácia

Text, foto, video: Peter Olekšák

Dňa 19.5.2023 pracovníci Správy NP Slovenský raj fyzicky prešli rokliny Suchá Belá, Piecky a Veľký Sokol. V roklinách je stále veľa veľmi vody, čo zobrazuje aj vodomerná lata v Suchej Belej. Na veľmi veľa úsekoch je potrebné brodiť vodou, keďže turistický chodník je zaplavený a na niektorých miestach aj technické zariadenia.

Preto v zmysle platného Návštevného poriadku ostávajú rokliny Slovenského raja okrem Kláštorskej rokliny, Zejmarskej rokliny a Sokolej doliny naďalej uzatvorené. Prielom Hornádu je taktiež otvorený.

Fotografie a videá zo Suchej Belej dňa 19.5.2023: