Uzávera rokliny Malý Kyseľ

Text a foto: Peter Olekšák – Správa NP Slovenský raj

 

Sústava drevených rebríkov rokliny Malý Kyseľ s krásnym romantickým Machovým vodopádom je už v pomerne zlom technickom stave, a preto obec Hrabušice ako vlastník týchto technických sprístupňovacích zariadení naplánovala do ďalšej letnej turistickej sezóny ich výmenu.

Od dňa 13.12.2023 až do odvolania bude roklina Malý Kyseľ uzatvorená z dôvodu, že bude do tejto rokliny vrtuľníkom navážaný materiál na výmenu drevených rebríkov (budú to opäť drevené rebríky).

Pokiaľ si plánujete túry, prosím vyhnite sa nielen samotnej rokline, ale aj jej okoliu – v lesnom prostredí je v súčasnosti na stromoch veľké množstvo snehu a ľadu, čo spôsobuje vyššie riziko ich pádu, zvlášť pri prelete vrtuľníka. Platí to aj pre roklinu Suchá Belá, kde bude realizovaná výmena mostíka pomocou vrtuľníka na Misovom vodopáde tiež v nasledujúcich dňoch.

Doprava materiálu vrtuľníkom sa uskutočňuje mimo obdobia hniezdenia vtákov a mimo obdobia vyššej návštevnosti, aby boli splnené základné ciele národného parku – čo najmenej narušená príroda a spokojný návštevník, ktorý ju sem prichádza obdivovať.

 

Machový vodopád:

 

 

Rebríky určené na výmenu: