Upozornenie na vysoký stav vody v roklinách

Upozornenie na vysoký stav vody v roklinách

Zdroj úvodného foto: www.hzs.sk

Po výraznom oteplení došlo k topeniu snehu a následnému vysokému stavu vody v roklinách. Zvážte preto, či ste dostatočne fyzicky a materiálne vybavení na tento stav, keďže na viacerých miestach je potrebné prejsť cez koryto plné vody. V roklinách sa nachádzajú taktiež popadané stromy a zvyšky snehu a ľadu.

Na priloženom sčítači z rokliny Suchá Belá si môžete pozrieť návštevnosť rokliny vo februári a zároveň posúdiť, koľko návštevníkov sa z rokliny vrátilo (najčastejšie kvôli ťažkým podmienkam, keďže roklina je jednosmerná).

Vysvetlivky ku grafu:

x os – dátum

y os – počet návštevníkov

modrý stĺpec – vošli do rokliny

čierny stĺpec – vrátili sa z rokliny (neprešli roklinou)