Vážení návštevníci Národného parku. Z dôvodu vykonávania asanačnej ťažby poškodených stromov v období máj-jún, ktoré môžu ohroziť život a zdravie peších turistov a cykloturistov na Glackej ceste v úseku Glac -Geravy, Vás prosíme o pochopenie a zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní touto lokalitou.