Turistický chodník Stratenská Píla – Dedinky je opäť priechodný

Turistický chodník Stratenská Píla – Dedinky je opäť priechodný

Text: Peter Olekšák

Foto: Peter Olekšák,  Marek Leskovjanský

Video: Peter Mihuc,  Peter Olekšák

 

Turistický chodník Stratenská Píla – Dedinky v strmom klesaní pred Stratenskou Pílou bol tradične riešený pomocou dvoch drevených rebríkov. Tieto už boli dlhodobo poškodené, čo malo za následok ich nebezpečné obchádzanie, úrazy a oprávnenú kritiku zo strany turistov.

Situácia na danom úseku spred dvoch týždňov (náhodní turisti):

 

Správa NP Slovenský raj je vlastníkom a prevádzkovateľom technických sprístupňovacích zariadení len v rokline Kyseľ – ferrate HZS. Ostatné technické sprístupňovacie zariadenia sú majetkom jednotlivých obcí, ktorým tento majetok bol oddelimitovaný od štátu v 90tych rokoch. Súčasný nejednotný systém vyberania poplatkov a údržby neustále generuje takéto problémy.

Keďže nám situácia nie je ľahostajná, okrem vyjednávania, ako systém zjednotiť a sfunkčniť pod jedného správcu sme sa pracovníci Správy NP Slovenský raj rozhodli, že zorganizujeme brigádu, kde tento úsek vlastnými silami opravíme. Zrealizovali sme na danom úseku nový, možno najdlhší drevený rebrík v Slovenskom raji a vykopali nový chodník miesto vrchného rebríka. K rebríku sme prirobili  zábradlie a schodíky pre pohodlný nástup. Celý úsek bol vymaľovaný novými turistickými značkami a prerezaný od popadaných stromov. Brigády sa zúčastnil aj zástupca obce Stratená, na katastri ktorej sa toto zariadenie nachádza. Materiál na drevené stupy dodala Obec Hrabušice.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zlepšenie tohto dlhodobo nepriaznivého stavu.

 

 

Odstraňovanie starého poškodeného rebríka

 

Starý poškodený rebrík

 

Odstraňovanie poškodených častí

 

 

 

Doprava nosných častí: