Tridsať rokov Národného parku Slovenský raj

Tridsať rokov Národného parku Slovenský raj

Text: Tomáš Dražil
Foto: Milan Barlog, Peter Olekšák

Medzinárodná konferencia za účasti Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky, pod záštitou László Sólymosa, podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky

 

V dňoch 21. – 22. júna 2018 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila konferencii k 30. výročiu vyhlásenia Národného parku Slovenský raj. Bezmála 200 hostí sa počas dvoch konferenčných dní dozvedelo aké výsledky dosiahla ochrana prírody počas 30 rokov od vzniku národného parku, ale aj to ako sa na existenciu národného parku pozerajú tí, čo v regióne národného parku žijú, pôsobia a podnikajú. Počas slávnostnej časti odzneli príhovory našich ctených hostí, predovšetkým prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky pána László Sólymosa. Ocenených bolo 33 osobnosti a inštitúcií spolupracujúcich so Správou Národného parku Slovenský raj. Druhý deň konferencie bol venovaný trom exkurziám do Slovenského raja, kde sa diskutovalo o ochrane prírody priamo v teréne.
Pracovná časť konferencie sa konala v kongresovej sále Hotel Metropol. Na úvod účastníkov zaujal 15 minútový film predstavujúci činnosť a súčasných pracovníkov Správy NP Slovenský raj. V prvom bloku Slovenský raj očami a skúsenosťami pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj odzneli 4 príspevky o minulosti, súčasnosti a perspektívach Národného parku Slovenský raj prezentované pracovníkmi Správy NP.


Pracovná časť konferencie

 


Prednosta OÚ Košice Jozef Lazár (prvý sprava), prednosta OÚ Spišská Nová Ves Pavol Bečarik (druhý sprava), riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil (tretí sprava), generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda (štvrtý sprava), štátny tajomník MŽP SR Boris Susko (piaty sprava)

 


Konferencie sa zúčastnili aj delegácie zahraničných NP, v popredí vedenie NP Šumava

 

V druhom bloku nazvanom Slovenský raj očami a skúsenosťami organizácií pôsobiacich v území národného parku odznelo 8 príspevkov predstaviteľov samospráv, štátnych i neštátnych vlastníkov lesov, štátnej správy, našich partnerov pracujúcich v oblasti turistiky a rozvoja cestovného ruchu ako aj zástupcov mimovládnych organizácii aktívne pôsobiacich na území národného parku. Po diskusii a zhrnutí výsledkov pracovnej časti nasledoval spoločný obed. Prehľad odborných výsledkov v ochrane prírody za posledné roky bol prezentovaný na 11 posteroch. Unikátna príroda národného parku bola hlavným zdrojom inšpirácie pre umelcov – účastníkov Medzinárodného sympózia horúceho smaltu a keramiky a plenéra, ktoré v dňoch 11. – 22. júna 2018 organizovali Združenie pre ochranu prírody – Machaon International, AnnoGallery a obec Vernár. V rámci konferencie bola prezentované vytvorené diela.


Odborné postery o výskume a monitoringu prírody národného parku

 

 


Diskusia pri posteroch

 

 


Výstava „Príroda – múza inšpirácie” venovaná Národnému parku Slovenský raj

 

Po tlačovej konferencii za účasti podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymosa, štátneho tajomníka MŽP SR Borisa Suska, riaditeľky OOCR Slovenský raj & Spiš Zuzany Záborskej a riaditeľa Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražila sa účastníci konferencie presunuli do secesnej budovy Reduty v Spišskej Novej Vsi kde v divadelnej sále pokračovala konferencia slávnostnou časťou. Účastníci privítali prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku, ktorý predniesol slávnostný príhovor. Nasledovali príhovory podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymosa, primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného a riaditeľa Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražila.


Slávnostnú časť konferencie spestrilo vystúpenie súboru Horehronskí chlopi s ich autentickým folklórom

 

 


Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska počas príhovoru

 

 


Podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos počas príhovoru

 

 


Podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos počas príhovoru

 

 


Primátor mesta Ján Volný pri svojom príhovore odovzdal riaditeľovi Správy NP Slovenský raj Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves

 

 


Riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil počas príhovoru

 

 


Časť auditória v Divadelnej sále Reduty

 

 

Ďalším bodom programu bola slávnostná prezentácia knihy Prielom Hornádu v Slovenskom raji s predstavením autorského kolektívu. Nová publikácia mapuje históriu a súčasnosť turistiky v Prielome Hornádu, prírodné pomery a bohaté dejiny tohto územia. Prvé výtlačky si prevzali páni Andrej Kiska a László Sólymos (titulná fotografia článku)


Autori knihy Prielom Hornádu v Slovenskom raji

 

 

Nasledovali pozdravy jubilantovi – Národnému parku Slovenský raj od partnerských národných parkov a iných organizácií.

Riaditeľ Správy NP Šumava Pavel Hubený vystúpil v mene českých národných parkov

 

 


Zástupca riaditeľa Gorczanskeho parku Narodowego Marek Kurzeja z Poľska

 

 


Vasil Shyshyga z Národného parku Synevir z Ukrajiny predáva dar

 

 


Kolegovia z NP Muránska planina venovali Správe NP Slovenský raj nádhernú tortu

 

 


Pavel Mikluš z Lesov Slovenskej republiky, OZ Prešov s darom drevenej plastiky Klauzov

 

 

Posledným bodom programu slávnostnej časti konferencie 30 rokov Národného parku Slovenský raj bolo ocenenie osobností a inštitúcií spolupracujúcich so Správou Národného parku Slovenský raj. Minister životného prostredia odovzdal 6 čestných uznaní bývalým a súčasným pracovníkom Správy NP vrátane ocenenia in memoriam Dušanovi Leskovjanskému, riaditeľovi Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji, ktorý zahynul v júli 2015 pri záchrannej akcii v Prielome Hornádu.

Minister ŽP oceňuje Dušana Leskovjanského. Ocenenie preberá dcéra Evička a brat Marek

 

 


Ocenenie z rúk ministra ŽP preberá František Divok, environmentálny pracovník Správy NP Slovenský raj

 

 


Čestným uznaním ocenil minister ŽP aj Kvetoslavu Turzáková, administratívno-technickú pracovníčku Správy NP Slovenský raj

 

 


Minister ŽP oceňuje Mariána Vaľa, odborného pracovníka poľnohospodára zo Správy NP Slovenský raj

 

Čestné uznanie z rúk generálneho riaditeľa ŠOP SR a riaditeľa Správy NP Slovenský raj si prevzal aj Vladimír Ondruš, starosta obce Vernár

 

 


Generálny riaditeľ ŠOP SR oceňuje Janu Skokanovú, predsedníčku Mikroregiónu Slovenský raj – Sever

 

 


Za vynikajúcu spoluprácu pri zonácii NP Slovenský raj si prevzali čestné uznanie štátni i neštátni lesníci z národného parku

 

 


Prvý konferenčný deň zakončil vydarený spoločenský večer v koncertnej sieni Reduty

 

 


Všetko najlepšie jubilantovi – Národnému parku Slovenský raj

 

 

 

Druhý konferenčný deň sa uskutočnili tri exkurzie do Národného parku Slovenský raj – Návšteva náučného chodníka Ferrata HZS Kyseľ, exkurzia obnoveným náučným chodníkom Smižianska Maša – Čingov a návšteva Národnej prírodnej pamiatky, lokality Svetového prírodného dedičstva Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Momentky z exkurzie obnoveným náučným chodníkom Smižianska Maša – Čingov:
 

 

Momentky z exkurzie na náučný chodník Ferrata HZS Kyseľ: