STAV ZAMRZNUTIA HLADINY HORNÁDU V PRIELOME HORNÁDU k 2.3.2018

STAV ZAMRZNUTIA HLADINY HORNÁDU V PRIELOME HORNÁDU k 2.3.2018

Súvislý a bezpečný prechod Prielomom Hornádu po zamrznutej hladine k dnešnému dňu nie je možný!!!

Autor: Ľuboš Cibula

Súvislo zamrznuté sú iba kratšie úseky, ktoré sú nasledované súvislejšími úsekmi bez kompaktného ľadu. Ľadová vrstva je na mnohých miestach tenká, prípadne prasknutá a je pod vrstvou snehu. Obchádzanie miest bez ľadu je veľmi náročné a nebezpečné. Upozorňujeme návštevníkov, že Prielom Hornádu sa nachádza v najprísnejšej A-zóne a pohyb je dovolený len po ľade, prípadne po modrom turistickom chodníku.

Stav zaľadnenia sa v najbližších dňoch môže zmeniť avšak s prichádzajúcim oteplením nepredpokladáme súvislé kompaktné zaľadnenie a bezpečný prechod.

Značená turistická trasa (modrá značka) je otvorená a schodná. Na viacerých úsekoch sú technické zariadenia (stúpačky, reťaze a rebríky) zaľadnené, zvýšte preto opatrnosť pri ich prechádzaní.

Čingov

Letanovský Mlyn

 

Letanovský Mlyn

Letanovský Mlyn

Hrdlo Hornádu

Hrdlo Hornádu