Splavovanie Prielomu Hornádu – slávnostné otvorenie infobodu v nástupnom mieste splavu na Hrabušickom Mýte