Správa NP Slovenský raj sa zapája do Medzinárodného dňa turistických sprievodcov sprevádzaním návštevníkov s odborným výkladom:

Plagát so všetkými podujatiami


25. 2. 2023 (sobota)
Trasa 1:
Smižianska Maša – Čingov – Sovia skala
– Košiarny briežok


26. 2. 2022 (nedeľa)
Trasa 2:
Smižianska Maša – Čingov a späť
Zraz o 9:00 na parkovisku na Smižianskej Maši. Obe trasy trvajú cca 3 hod. Záujem je potrebné nahlásiť vopred na:

slovraj@npslovenskyraj.sk alebo telefonicky na 0903 298 221.