Slovenský raj juh – oznam o uzávere turistických chodníkov

Slovenský raj juh – oznam o uzávere turistických chodníkov

Aktualizované dňa 12.6.2020

Uvedené chodníky sú návštevníkom opäť prístupné.

Na základe žiadosti  Lesov SR, OZ Rožňava, LS Ľadová oznamujeme uzáveru turistických chodníkov v južnej časti NP Slovenský raj z titulu ťažby dreva od dňa 18.5.2020 približne na dobu 2 týždňov:

  1. Pod Suchým vrchom – Geravy (červená značka)
  2. Malé Zajfy – Geravy (žltá značka)

Obmedzenie platí len v pracovných dňoch.

 

Uzatvorené chodníky sú vyznačené na priloženej mape a taktiež v teréne. O opätovnom otvorení Vás budeme informovať.