Roklina Suchá Belá – aktuálne

Text a foto: Peter Olekšák, Správa NP Slovenský raj

 

V rokline Suchá Belá, ako aj v ostatných roklinách panujú pravé zimné podmienky, ako sa môžete presvedčiť na nasledovných fotografiách. Chodník je zľadovatelý, prispôsobte prosím tomu svoje vybavenie – vhodné sú protišmykové návleky. V rokline je pomerne veľké množstvo popadaných a nachýlených stromov.

Lezenie ľadopádov je v zmysle návštevného poriadku dovolené v Slovenskom raji na týchto miestach:

G. Ľadolezectvo
Lezenie po ľadopádoch v národnom parku je dovolené len v období od 1. decembra do 15. marca kalendárneho
roka na vyhradených miestach:
1. Suchá Belá – do vzdialenosti 50 m od hlavného toku,
2. Sokolia dolina – hlavný tok,
3. Kláštorská roklina – hlavný tok,
4. Letanovský mlyn; vyhradené miesto je uvedené v prílohe č. 4,
5. Zejmarská roklina – hlavný tok,
6. Piecky – Veľký vodopád.
Po turistickom chodníku sa môže lezec pohybovať len zdola nahor, po ľadopáde je dovolený pohyb lezca aj
zhora nadol.