ROK NOVÝCH MOŽNOSTÍ NP SLOVENSKÝ RAJ

ROK NOVÝCH MOŽNOSTÍ NP SLOVENSKÝ RAJ

V deň prvého výročia vzniku samostatnej Správy Národného parku Slovenský raj a delimitácie pozemkov Lesov Slovenskej republiky do rúk ochrany prírody môžeme smelo skonštatovať, že sme sa priblížili k štandardu väčšiny európskych národných parkov. Správa NP má možnosť priamo spravovať takmer 60 % výmery územia NP, čím prebrala zodpovednosť za ochranu prírody a krajiny, za stav biotopov a prírodných hodnôt tohto unikátneho územia. Z niekdajších lesníkov štátnej organizácie sa stali naši efektívni spolupracovníci, s ktorými konzultujeme a koordinujeme názory na ďalšie smerovanie vývoja lesov. Národný park sa stal ešte lepším miestom pre turistov zlepšením turistickej infraštruktúry, budovaním a prípravou nových turistických, návštevníckych, informačných zariadení. Prajeme si, aby ďalšie roky fungovania nového modelu národných parkov Slovenska priniesli nové podnety pre zlepšovanie kvality prírody v symbióze s aktivitami ľudskej spoločnosti.

Odborný seminár k manažmentu lesov

 

 

Účastníci odborného seminára manažmentu lesov národného parku

 

Úspešne zvládnutý požiar v ťažko prístupnej lokalite Tri Kopce v lesoch v správe NP Slovenský raj

 

Nová multimediálna expozícia v informačnom centre na Podlesku

 

Pravidelné čistenie Prielomu Hornádu

 

Záchrana obojživelníkov pomocou fólií pri jarnej migrácii

 

Envirovýchova