Rada parku v srdci Slovenského raja

Rada parku v srdci Slovenského raja

Text a foto: Peter Olekšák

Dňa 29.9.2023 sa uskutočnilo zasadnutie rady parku v srdci Slovenského raja – na Kláštorisku.

Je možné, že práve kartuziánski mnísi z Kláštoriska nazvali toto územie rajom – v dobových listinách sa uvádza prvýkrát pod latinským názvom paradisus,  čo v preklade znamená raj.

Kartuziánsky kláštor na Kláštorisku

 

Rokovanie rady sa udialo v 3 blokoch.

V úvodnom bloku prebehli nevyhnutné procedúry v súvislosti s členmi rady – vymenovanie nových členov, vyhodnotenie úloh z minulého zasadnutia, prerokovanie aktuálnych problémov a predstavenie vízie Národného parku Slovenský raj.

 

Zasadnutie rady parku na Kláštorisku v tvorivej atmosfére

 

Menovanie nových členov rady

 

Menovanie nových členov rady – odovzdávanie menovacích dekrétov

 

Diskusia k aktuálnym problémom Národného parku Slovenský raj

 

Nosnou témou zasadnutia bol vplyv človeka na územie Spiša a Slovenského raja v minulosti od praveku až po súčasnosť, podrobné prezentovanie archeologických a paleontologických nálezov tohto vplyvu a pochopenie kontextu vo vzťahu k súčasnej ochrane prírody v Slovenskom raji.  Bol dohodnutý základný rámec využívania územia Kláštoriska v budúcnosti vzhľadom k novým archeologickým nálezom nielen v okolí stredovekého kartuziánskeho kláštora, ale aj staršieho rozsiahleho hradiska z doby bronzovej v tomto území.

Po prijatí záverov rokovania prítomní odborníci z odboru histórie, archeológie a architektúry prítomných podrobne oboznámili s najnovšími poznatkami týchto oblastí priamo v teréne.

 

Pokračovanie diskusie priamo v teréne na  obrannom vale staršom ako 2 500 rokov

 

Diskusia o územnom pláne

 

Výhľad na Vysoké Tatry a bezpečie pred nepriateľmi mali ľudia na tomto mieste už tisícročia pred nami

 

Výhľad na Vysoké Tatry a bezpečie pred nepriateľmi mali ľudia na tomto mieste už tisícročia pred nami

 

Diskusia odborníkov

 

Jedným z problémov Kláštoriska sú chaty z obdobia socializmu

 

Dno bývalého rybníka pri kláštore

 

Prechod hrádzou bývalého rybníka pri kartuziánskom kláštore

 

Členovia rady parku na novovybudovanom drevenom mostíku medzi horným a dolným rybníkom kartuziánskeho kláštora

 

Opracovaný kameň na na dne horného rybníka

 

Horný rybník kartuziánskeho kláštora

 

Kartuziánsky kláštor na Kláštorisku

 

Kartuziánsky kláštor na Kláštorisku

 

Kartuziánsky kláštor na Kláštorisku – pokračovanie výkladu historikov a diskusia v obnovenej cele kartuziánskeho mnícha

 

Záver v neskorých večerných hodinách

Letecký pohľad na kláštor r. 2000