Projekt Návštevnícke areály v NP Slovenský raj je schválený

Projekt Návštevnícke areály v NP Slovenský raj je schválený

 

Cieľom projektu je: Vypracovanie komplexnej stavebnej projektovej dokumentácie v súlade so Zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pre vybudovanie návštevníckych areálov v Slovenskom raji s funkciou informačnou, edukačnou a rekreačnou:

  • Návštevnícky areál – Dedinky
  • Návštevnícky areál – Jelšinky

Hlavné aktivity projektu:

  1. Príprava komplexnej PD pre ambiciózny zámer vybudovania moderného a atraktívneho Návštevníckeho areálu Jelšinky, ktorý sa bude nachádzať v k.ú obce Smižany, najväčšej obce na Slovenku a v blízkosti okresného mesta Spišská Nová Ves (len 5 km) a rekreačného strediska Košiarny briežok.

 

Aktivity predstavuje vypracovanie komplexnej stavebnej a realizačnej PD pre 4 samostatné stavebné objekty na/pre:

  1. a) zbúranie starých nevyužívaných hospodárskych objektov (hál),
  2. b) rekonštrukciu existujúceho nevyužívaného objektu bývalej prevádzkovej budovy lesnej škôlky,
  3. c) atraktívnu novostavbu návštevníckeho centra ako súčasti návštevníckeho areálu Jelšinky,
  4. d) oddychový, zážitkový park zložený z viacerých objektov (ihrisko, 2 NCH obnova kvetnatých lúk raja, mokrade raja, lesné arborétum).
  5. Projektová príprava rekonštrukcie terénnej stanice Dedinky – Palcmanská Maša, ako kľúčového objektu Návštevníckeho areálu Dedinky, ktorý je v zlom stavebno-technickom stave.

Kvalitná a komplexná stavebná dokumentácia spracovaná v súlade so stavebným zákonom č.50/1976 Zb., je prvým predpokladom pre realizáciu plánovaných investičných projektov so zameraním na rozvoj a skvalitnenie služieb návštevníkom Slovenského raja.