Privítajme späť našich sťahovavých operencov

Privítajme späť našich sťahovavých operencov

Text a foto: Matej Pisarčík

V kalendári environmentalistu je 1.apríl významným dňom. Pripomíname si totiž Svetový deň vtáctva. Správa Národného parku so sídlom v Spišskej Novej Vsi preto 27. marca pred Veľkonočnými prázdninami pripravila program pre deti materských a základných škôl. Približne 200 detí malo možnosť nahliadnuť do života našich operencov. Formou rôznych hier, aktivít a kvízov si mohli overiť svoje znalosti, dozvedieť sa veľa zaujímavostí zo života vtáctva a tiež vyskúšať si to na „vlastnom perí“. Na jednotlivých stanovištiach si deti vyskúšali napr. hry na náročnú migráciu, ktorú mnohé vtáky každoročne podstúpia, ako sa musia starať o kŕmenie potomstva a zistili ako im pri tom môžeme byť nápomocní. Zvukovými hádankami deti zistili koľko druhov poznajú podľa hlasu a v krátkom filme sa tiež dozvedeli ako vyzerá rok bociana bieleho na hniezde. Dozvedeli sa viacero zaujímavostí zo života bociana, vyskúšali si pocit byť v jeho hniezde aj keď nie až tak vysoko.

Mohli si tiež vypracovať tajničku, alebo rôzne pracovné listy a pre najmenších nesmeli chýbať maľovanky. Aby neostalo len pri teoretických znalostiach, každá trieda si mohla vyrobiť vtáčiu búdku, ktorú si v okolí školy môžu zavesiť a prakticky tak pomôcť vtákom pri hľadaní vhodného miesta na hniezdenie. Školy sa môžu zapojiť aj do monitorovania nimi vybraného hniezda bociana bieleho v rámci Programu Bocian. Veríme, že tento deň bol nielen pre deti prínosný a vzbudil v nich záujem o našich operencov a ich ochranu.