Prieskum dopytu po dodávkach drevnej hmoty

Prieskum dopytu po dodávkach drevnej hmoty

Jedným z proklamovaných záujmov Ministerstva životného prostredia SR pri presadzovaní reformy národných parkov bol záujem o umiestňovanie drevnej hmoty pochádzajúcej z národných parkov pre regionálnych spracovateľov so zameraním na podporu rozvoja regiónu a zachovanie pracovných miest.

Vážený odberateľ/spracovateľ.

V mene Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi si Vás dovoľujeme osloviť so záujmom o spoluprácu pri predaji drevnej hmoty. V záujme zistenia dopytu po drevnej hmote Vás žiadame o vyplnenie elektronického dotazníka, ktorý nájdete kliknutím na odkaz:

Dotazník

POZNÁMKA: Vyplnením dotazníka nevzniká automatický nárok na dodávky drevnej hmoty. Má predovšetkým informatívny charakter, pomocou ktorého bude možné nastaviť obchodnú politiku predaja dreva Národného parku Slovenský raj.