Prerezávanie turistických značkovaných chodníkov a cyklotrás v Slovenskom raji

Prerezávanie turistických značkovaných chodníkov a cyklotrás v Slovenskom raji

Text: Peter Olekšák

Foto: Miro Lehocký

Po veternom počasí počas uplynulých mesiacov popadalo v Slovenskom raji na turistické chodníky a cyklotrasy veľké množstvo stromov. Pracovníci Správy NP Slovenský raj od zimného obdobia nepretržite pracujú na sprístupňovaní turistických chodníkov – prioritne na štátnych pozemkoch v Správe NP Slovenský raj.  Posledné dni sprístupnili hlavné turistické trasy, ktoré sú zároveň aj cyklotrasami, kde bolo stromov najviac:  Glacká cesta, Geravy, Stratenské Píla, Zajfy, Pod Suchým vrchom. Práce pokračujú aj v súčasnosti na prerezávaní turistických chodníkov, ktoré sú využívané hlavne pešími – Biely potok, Občasný prameň – Havrania skala, pričom sú pracovníkmi Správy NP postupne prechádzané a prerezávané aj ďalšie turistické trasy, ktorých je v Slovenskom raji viac ako 300km.