Pozvánka – čistenie Prielomu Hornádu

Pozvánka – čistenie Prielomu Hornádu

Správa Národného parku Slovenský raj Vás pozýva na čistenie Prielomu Hornádu v Slovenskom raji.

Čistenie sa uskutoční dňa 26.10.2019 (sobota).

Naša činnosť bude spočívať z dvoch hlavných aktivít:

  1. Čistenie rieky z člnov – zraz je o 9.00 na Hrabušickom Mýte – kontaktná osoba Róbert Javorský, mobil 0903 298 223, e-mail: robert.javorsky@sopsr.sk
  2. Čistenie brehov rieky peši – zraz je o 9.00 na spodnom parkovisku na Čingove – kontaktná osoba Ing. Katarína Škorvánková, mobil 0903 298 224, e-mail: katarina.skorvankova@sopsr.sk

Aby bolo možné vyčistiť rieku z člnov, základnou podmienkou je dostatočne vysoká hladina rieky. Preto pri tejto možnosti kontaktujte Roba Javorského.

Pri čistení peši si doneste čižmy a rukavice, vrecia, občerstvenie a dobrá nálada sú zabezpečené.

Tešíme sa na Vás