POZVÁNKA – Čistenie Prielomu Hornádu – ZRUŠENÉ!

POZVÁNKA – Čistenie Prielomu Hornádu – ZRUŠENÉ!

Aktualizované dňa 7.4.2020

Z dôvodu pretrvávajúcej situácie šírenia infekcie COVID-19 a prijatých protiepidemiologických opatrení sa čistenie v spomínanom termíne neuskutoční.

Ďakujeme všetkým za prejavený záujem. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

 

Správa Národného parku Slovenský raj Vás pozýva na jarné čistenie Prielomu Hornádu v Slovenskom raji.

Čistenie sa uskutoční dňa 25. a 26. apríla 2020 (sobota a nedeľa).

Naša činnosť bude spočívať z dvoch hlavných aktivít:

  1. Čistenie rieky z člnov – 25.  a  26. apríla (sobota a nedeľa)

zraz je v sobotu 25. apríla o 9.00 na Hrabušickom Mýte – kontaktná osoba Róbert Javorský, mobil 0903 298 223, e-mail: robert.javorsky@sopsr.sk

Aby bolo možné vyčistiť rieku z člnov, základnou podmienkou je dostatočne vysoká hladina rieky. Ak máte záujem čistiť rieku z člnov, kontaktujte Roba Javorského.

 

  1. Čistenie brehov rieky peši 25. apríla (sobota), v nedeľu len individuálne

kontaktná osoba Ing. Katarína Škorvánková, mobil 0903 298 224, e-mail:  katarina.skorvankova@sopsr.sk

Zraz je 25.apríla (sobota)o 9.00 na týchto miestach:

a) Hrdlo Hornádu

b) Letanovský Mlyn

c) Čingov – spodné parkovisko

d) Smižanská Maša

 

Pri čistení peši si doneste čižmy a rukavice, vrecia, občerstvenie a dobrá nálada sú zabezpečené. Ak máte záujem o čistenie z brehu, kontaktujte prosím Katku Škorvánkovú a upresnite, na ktoré miesto máte záujem prísť.

Tešíme sa na Vás