Požiar v Národnom parku Slovenský raj

Požiar v Národnom parku Slovenský raj

Aktualizované a doplnené 26.7.2022

Text a foto: Peter Olekšák, Michal Tomčík, Matej Pisarčík

Mapa: www.mapy.cz

Informácia pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj: Požiar bol lokalizovaný v odľahlej  oblasti mimo turistických značkovaných chodníkov. Dnes, 26.7.2022 prebieha dohášanie 3 malých lokálnych tlejúcich ohnísk. Turisti nie sú týmto požiarom ovplyvnení ani ohrození. V súčasnosti v NP Slovenský raj iný požiar neevidujeme.

Dnes, 25.7.2022 bol viacerými všímavými ľuďmi (napr. Štefan Labuda, Marcel Slivka, Vlado Mucha a ďalší) nahlásený v poludňajších hodinách požiar neďaleko Podleska východne od kóty Krompľa.  Požiar bol viditeľný už od Letanoviec, aj z diaľnice D1. Neďaleko tejto kóty bol v roku 2000 zatiaľ najničivejší požiar v Slovenskom raji, kde zhorelo 64 ha lesa a zahynuli pri jeho hasení 6 ľudia.

 

Aj tento požiar bol v ťažko prístupnom  teréne. Horel borovicovo – smrekovcový les, kde sa požiar šíril hlavne koreňmi, hrabankou a padajúcimi horiacimi stromami. Vďaka včasnej lokalizácii a razantnému postupu všetkých zložiek, ktoré sa na hasení zúčastnili, bol požiar lokalizovaný na ploche približne 60 x 60 m a vďaka obkopaniu a neskoršiemu haseniu vodou, ktorá sa kvôli nedostupnosti prečerpávala do menšieho vozidla s kapacitou 2500l je po pár hodinách hasenia v súčasnosti požiar už pod kontrolou. 

Matej Pisačík (Správa NP Slovenský raj)

Pracovníci Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi (zľava doprava – Pisarčík, Dragoš, Šandrik, Olekšák, Vanous, Tomčík)

 

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na jeho včasnej lokalizácii a hasení podieľali, hlavne zasahujúcim hasičom z Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi, pracovníkom Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, dobrovoľným hasičom z Hrabušíc a ľuďom, ktorí požiar nahlásili.

Ako najpravdepodobnejšia príčina tohto požiaru je blesk, keďže približne v strede požiaroviska sa nachádza stojaci strom čerstvo poškodený od blesku.

Strom poškodený od blesku

 

Kvôli ťažkej prístupnosti sa voda prečerpávala z veľkých cisterien do tejto malej – Mecedes – Benz UNIMOG

 

Jaro Skokan (lesník zo Správy NP Slovenský raj)

 

Michal Dragoš (lesník zo Správy NP Slovenský raj)

 

 

Materiálna škoda je odhadovaná na približne 10 tisíc eur. Ekologická bude niekoľkonásobne vyššia. Je dôležité uviesť, že rýchlym zásahom sa podarilo predísť veľkému požiaru, keďže horelo v ťažko prístupnom teréne neďaleko lokality, kde bol zatiaľ najväčší a najničivejší požiar v Slovenskom raji v r. 2000 v lokalite Krompľa – Tri Kopce.