POSLEDNÝ TOHTOROČNÝ MANAŽMENT

Text: Milan Barlog

Foto: Milan Barlog, Peter Olekšák

Siedmi statoční sme sa vybrali do rozprávkovo zasrienenej krajiny na okraji Hornádskej kotliny pri obci Kaľava pokosiť neveľkú plochu slatiniska s výskytom vzácneho machu Paludella squarrosa so slovenským názvom močiarka alebo bahnivka kostrbatá. Kedysi bolo poľnohospodársky využívané celé údolie malého potoka, dnes sa však hospodári len na prístupnejšej polovici a druhá časť bez užívania podlieha sukcesii. Bez ľudského pričinenia by lokalita machu zanikla, zarástli by ju vŕbové a jelšové porasty. Preto už niekoľko rokov v jesennom období lokalitu kosíme a odstraňujeme z nej pokosenú biomasu. Po rozsiahlejších prácach uprostred sezóny prídu na rad aj malé plochy, no tak neskorý termín sme ešte nevyužili. Prvý decembrový deň bolo počasie príjemné, kosilo sa ľahko, zmrznuté steblá nekládli veľký odpor. Plocha s machom je pripravená na novú sezónu.