PONUKA VÝKUPU POZEMKOV V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ RAJ

PONUKA VÝKUPU POZEMKOV V NÁRODNOM PARKU SLOVENSKÝ RAJ

Ministerstvo životného prostredia SR spustilo dňa 12.07.2023 výkup pozemkov v národných parkoch z Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom webovej aplikácie

https://ponukavykupupozemkov.sk/sk/

kde môžu vlastníci nezáväzne ponúknuť svoj pozemok v chránenom území. Na výkup vhodných pozemkov je vyčlenených takmer 68 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cenu si predávajúci určia sami, o finálnej kúpe z predložených nezáväzných ponúk rozhodne komisia v septembri-októbri 2023. Prihlasovanie ponúk v prvom kole je otvorené

do 31. augusta 2023 .

Výhodou uvedenej aplikácie je, že vlastník pozemku má možnosť ponúknuť svoj pozemok pohodlne a rýchlo, bez vypĺňania zbytočných formulárov. Aplikácia komunikuje s verejne dostupnými informáciami z katastra. Pre vlastníkov stačí prihlásiť sa na uvedenom webe prostredníctvom svojho meno, priezviska a dátumu narodenia.

Štát v rámci prvého kola vykupuje pozemky prostredníctvom aplikácie len od fyzických osôb, ktorí sú výlučnými alebo podielovými vlastníkmi pozemkov v národných parkoch, kde platí 3. až 5. stupeň ochrany prírody. Nebudú vykupované podiely pozemkov – spoločných nehnuteľností v zmysle zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie k výkupom môžete kontaktovať Správu NP Slovenský raj

(Ing. Vladimír Krak, email: vladimir.krak@npslovenskyraj.sk, tel.: 0903 298 222)