Ponuka práce – lesník

Pozícia – lesník, vedúci lesníckeho úseku

Miesto výkonu práce:

Dve voľné miesta: Správa NP Slovenský raj, pracovisko Stratená, Ochranný obvod Ľadová

Jedno voľné miesto: Správa NP Slovenský raj, pracovisko Spišská Nová Ves, Ochranný obvod Smižany

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, zodpovednosti:

 • Práce v rozsahu určených kompetencií v oblasti plánovania, realizovania, kontroly, posudzovania a evidencie lesníckych činností na úrovni lesníckeho obvodu
 • Sledovanie stavu a vývoja lesných porastov
 • Organizovanie a kontrolovanie lesníckych činností najmä v oblasti pestovania lesa, ochrany lesa, ťažby dreva, poľovníctva
 • Činnosti súvisiace so starostlivosťou o biotopy, lesné a nelesné ekosystémy
 • Práce súvisiace s plnením úloh v oblasti ochrany prírody, monitoringu druhov rastlín živočíchov a biotopov
 • Činnosti súvisiace s údržbou a správou majetku vrátane infraštruktúry
 • Prvotné získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie terénnych informácii a údajov o stave lesa, lesníckych činnostiach vrátane ich kvality, ekosystémoch, infraštruktúry
 • Hliadkovacia činnosť vrátane výkonu funkcie člena lesnej stráže, prípadne stráže prírody alebo poľovníckej stráže
 • Práce týkajúce sa prípravy a plnenia Programov starostlivosti o lesy a Programu starostlivosti o národný park
 • Iné

Požiadavky:

Vzdelanie: min. stredoškolské lesnícke s maturitou

Prax: nevyžaduje sa – vhodné aj pre absolventov

Kvalifikácia: vodičský preukaz min. B1; B

Znalosti: práca s PC (MS word – pokročilý, MS excel – pokročilý, MS Power Point – pokročilý, MS Outlook – pokročilý)

Cudzí jazyk: vítaný

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

schopnosť orientácie a samostatnej práce v teréne; zodpovedný prístup k práci a k zverenému majetku a prírodným hodnotám; organizačné schopnosti; komunikatívnosť; vodičské zručnosti

Ponúkaný plat:

nástupný plat od 900 Eur Brutto / mesiac (platová trieda a osobný príplatok v závislosti od vzdelania, praxe a výkonu)

Zamestnanecké výhody, benefity:

mobilný telefón, PC/ notebook, pružná pracovná doba, príspevok do III. piliera, odmeny pri pracovnom jubileu a iné

Termín doručenia žiadosti: 24.11.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.12.2022

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: 01.01.2023

Dátum a miesto podania žiadosti do zamestnania:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 24.11.2022 na adresu: Správy Národného parku Slovenský raj so sídlom Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01  Spišská Nová Ves alebo na emailovú adresu uvedenú nižšie

Žiadosť do zamestnania bude obsahovať:

 • samotnú žiadosť s uvedením motivácie záujmu pre uvedené pracovné miesto,
 • štruktúrovaný životopis.

 

Kontaktné údaje:

Ing. Michal Tomčík

    vedúci odboru starostlivosti o ekosystémy
e-mail: 
michal.tomcik@npslovenskyraj.sk
tel: +421 948 323 722

Správa Národného parku Slovenský raj
so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Štefánikovo námestie č.9, 052 01 Spišská Nová Ves