POMOC PRE ŽIVOČÍCHY V NÚDZI

K menej známej, no rovnako dôležitej činnosti pracovníkov Správy NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi patrí záchrana a starostlivosť o hendikepované živočíchy.

⛑️ Počas nepretržitej služby prídeme na základe oznámenia kdekoľvek v rámci celého kompetenčného územia po chráneného živočícha, ktorý vyžaduje pomoc a starostlivosť. Sme vybavení na poskytnutie aj dlhodobejšej nenáročnej starostlivosti, v zložitejších prípadoch spolupracujeme s veterinárnymi lekármi.

🦅 Počas existencie našej rehabilitačnej stanice sme pomohli k návratu do prírody množstvu vtákov, ale aj iných živočíchov. Najčastejšie sa vyskytujúcimi obyvateľmi voliér a priestorov pre rehabilitáciu sú tradične myšiaky lesné, sokoly myšiare, dážďovníky, belorítky, sovy lesné, netopiere vyskytujúce sa v mestskom prostredí, ale aj vzácnejšie druhy ako sluka hôrna či lelek lesný.

🆘 Občas sa k nám dostanú veľmi vzácne druhy, ktorých nález ľudia ohlásia bez toho, aby tušili, o akú vzácnosť ide. 📱 Pripomíname aj z tohto miesta pohotovostné číslo, uvedené na webovej stránke našej správy: ➡️ +421 911 485 298⬅️ .

🩹 Dnes nám skupina cyklistov oznámila nález sovy v lese pri odpočívadle neďaleko známej cyklotrasy. Po príchode na miesto sme našli sovu dlhochvostú (Strix uralensis) v dosť zúboženom stave. Previezli sme ju k veterinárom, ktorí našťastie nepotvrdili naše obavy o jej oko. Je vychudnutá, dlhšie nemohla loviť kvôli zápalu očí, no ináč sa zdá byť v poriadku, nezranená, bez známok nefunkčnosti niektorej časti tela.

💉 Dostala injekciu proti parazitom a masť, ktorou jej budeme pravidelne natierať oči. Dúfame, že sa nám ju podarí vykŕmiť a vrátiť do prírody aj z toho dôvodu, že ide o nález mimo nám doteraz známeho bežného výskytu, čo svedčí o šírení tejto krásnej sovy do ďalších častí našej prírody.