Text: Ing. Katarína Škorvanková – Správa NP Slovenský raj

Foto: Vlado Šifra, Lukáš Koštenský,  Branko Bugorčík, Miro Mrava, Vlado Mucha

 

Správa NP Slovenský raj  dňa 29.4.2023 spoluorganizovala čistenie Hornádu . Hornád sa čistil v úseku od Spišského Štiavnika po koniec Spišskej Novej Vsi. Vačšina  rieky Hornád sa v tejto časti nachádza v chránenom území a to v Území európskeho významu Horný tok Hornádu  a v NP Slovenský raj a jeho ochrannom pásme. Čistenie sa už organizuje 17 rokov a konečne môžeme skonštatovať, že vďaka spoločnému úsilu,  a aj novej platnej legislatíve (zálohovanie PET fliaš)  bolo v Hornáde omnoho menej odpadu ako po minulé roky. Spolu sa vyzbieralo asi 70 vriec odpadu, no aj veľký kontajner v území spadajúcom obci Spišský Štiavnik. Veľké poďakovanie patrí preto obci Spišský Štiavnik a pánovi Miroslavovi Mravovi, ďalej obciam Betlanovce, Letanovce, Spišské Tomášovce a obci Hrabušice, ktorá pripravila  „zberačom odpadu“ ten najchutnejší gulášik. Osobitné poďakovanie patrí klubu Slovenských turistov Sp. Nová Ves,  Letanovce  a Spišské Tomášovce, občianskemu združeniu  Pstruhy Slovenského raja, Slov. skautingu – 75 zboru  o.b. J. Vojtašáka v Spišskej Novej Vsi, 7 členom Stráže prírody, pracovníkom Správy NP Slovenský raj, verejnosti a hlavne Vodáckemu klubu Kamikse Košice, ktorý splavil celý úsek a naplavený odpad zbieral  z 23 člnov.